Neurologia

Śmierć mózgu

Śmierć mózgu
Postęp medycyny sprawił, że jesteśmy w stanie ratować ludzi ze stanów krytycznych i poważnych obrażeń. Jednakże istnieją pewne „granice” możliwości ratowania życia ludzkiego. Jedną z nich jest "śmierć mózgu”, czyli nieodwracalne ustanie wszystkich jego funkcji. Śmierć mózgu ma charakter zdysocjowany, co oznacza, że różne tkanki umierają w różnym czasie. Takie zjawisko dostrzegamy np. jeśli doszło do śmierci pnia mózgu. Człowiek przestał oddychać, ale...czytaj więcej

Zespół sztywności uogólnionej, czyli zespół sztywnego człowieka

Zespół sztywności uogólnionej, czyli zespół sztywnego człowieka
Zespół sztywności uogólnionej (ang. stiff man syndrome, SMS, zespół Moerscha-Woltmanna, zespół sztywnego człowieka) to bardzo rzadko występująca choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 1000 000. Częściej jest stwierdzana u kobiet i osób, które zmagają się z jakąś inną chorobą autoimmunologiczną. Na ogół pierwsze objawy są obserwowane w różnych momentach późnej dorosłości, ale mogą się również pojawić u dzieci. Choroba...czytaj więcej

Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku

Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku
Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku (ang. rapid-onset dystonia-parkinsonism, RDP, dystonia typu 12, dystonia 12, DYT12) to rzadka choroba genetyczna dotycząca układu nerwowego. Polega na współwystępowaniu objawów parkinsonowskich i dystonii. Jest zaliczana do tzw. zespołów dystonia-plus, w których charakterystyczne jest połączenie dystonii z innym objawem neurologicznym. Dystonie należy rozumieć jako mimowolne zaburzenia ruchowe, wynikające z...czytaj więcej

Niefarmakologiczne leczenie choroby Alzheimera

Niefarmakologiczne leczenie choroby Alzheimera
Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera powinno być wspomagane różnorodnymi metodami rehabilitacji, terapii zajęciowej i psychoterapii. Dzięki nim możliwe jest zmniejszenie niektórych objawów neuropsychiatrycznych, a co najważniejsze – wypełnienie czasu wolnego osobie chorej i jej aktywizacja, przez co zapobiegamy nudzie i bezczynności. Niefarmakologiczne sposoby leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera mogą też wpłynąć na poprawę funkcji poznawczych i...czytaj więcej

Leczenie miastenii

Leczenie miastenii
Po zdiagnozowaniu miastenii, należy dobrać właściwą metodę leczenia, tak szybko jak to tylko możliwe. Terapia farmakologiczna powinna być uzupełniona rehabilitacją ruchową i w razie potrzeby psychoterapią. Celem leczenia jest łagodzenie objawów choroby oraz utrzymanie sprawności i samodzielności człowieka. Niestety na dzień dzisiejszy miastenia pozostaje niewyleczalna, ale dostępne leczenie pozwala na takie opanowanie choroby, by móc jeszcze funkcjonować...czytaj więcej

Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona

Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona
Choroba Parkinsona postępuje w miarę upływu czasu i jej objawy zaczynają coraz bardziej utrudniać codzienne funkcjonowanie człowieka. Na chwilę obecną nie ma możliwości zatrzymania jej progresji, jak również nie jest to choroba całkowicie wyleczalna. Aby poprawić jakość życia i samodzielność osób chorych, konieczne jest wdrożenie leczenia objawowego. Amantadyna To lek przeciwwirusowy o umiarkowanym, pośrednim działaniu dopaminergicznym. Polega ono na...czytaj więcej

Zespół Leigha - podostra martwicza encefalomielopatia

Zespół Leigha - podostra martwicza encefalomielopatia
Zespół Leigha (ang. Leigh syndrome, subacute necrotizing encephalomyelopathy, SNEM) to rzadka, genetyczna choroba neurometaboliczna i degeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego. Początek objawów przypada na okres niemowlęctwa i pierwszych dwóch lat życia. Bardzo rzadko rozpoczyna się w wieku nastoletnim czy dorosłym. Jako pierwsze zazwyczaj pojawiają się trudności w ssaniu, utrata zdolności „trzymania” głowy oraz innych umiejętności ruchowych [1].Dochodzi...czytaj więcej

Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera

Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera
Choroba Alzheimera to najczęstsza przyczyna otępienia. Niestety na dzień dzisiejszy pozostaje niewyleczalna mimo imponującego postępu medycyny. Jedyne dostępne metody leczenia to łagodzenie objawów i zapobieganie szybkiej progresji choroby. Terapia musi być indywidualnie dobrana do każdego chorego. Nie jest sztywnym schematem. Musi być systematycznie monitorowana i modyfikowana w zależności od przebiegu i nasilenia objawów choroby Alzheimera, jak również...czytaj więcej

Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym

Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym
Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym (łac. sclerosis multiplex, SM) to jedna z niefarmakologicznych, objawowych form leczenia choroby, podobnie jak terapia logopedyczna, ergoterapia, psychoterapia i socjoterapia. Celem rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym jest utrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Taka kompleksowa rehabilitacja rzeczywiście polepsza funkcjonowanie chorego i zmniejsza jego niepełnosprawność. U...czytaj więcej

Wybrane postacie otępień

Wybrane postacie otępień
Otępienie (łac. dementia), to zespół objawów, obejmujących postępujące upośledzenie funkcji poznawczych, które odczuwalnie ogranicza normalne funkcjonowanie społeczene i wypełnianie ról zawodowych. Funkcje poznawcze, ulegające pogorszeniu zazwyczaj obejmują pamięć, możliwości językowe, myślenie abstrakcyjne, osobowość, zachowania społeczne, praksję i percepcję oraz funkcje wzrokowo-przestrzenne. Z otępieniem zmaga się 1% populacji w wieku 60 lat. W...czytaj więcej

Strony