Neurologia

Objawy miastenii

Objawy miastenii
Myasthenia gravis to nieco bardziej znana choroba mieszcząca się jeszcze w definicji choroby rzadkiej. Jest uznana za zaburzenie autoimmunologiczne, co oznacza, że układ odpornościowy człowieka jest nadczynny i niszczy komórki własnego organizmu. Dla Miastenii charakterystyczne są szybka męczliwość w trakcie i po wysiłku fizycznym oraz osłabienie siły mięśni (określane jako nużliwość). Choroba jest znana w piśmiennictwie pod dwiema nazwami: miastenia...czytaj więcej

Pierwsza pomoc w udarach mózgu

Pierwsza pomoc w udarach mózgu
Udar niedokrwienny jest najczęstszą chorobą naczyniową mózgu, która doprowadza do niepełnosprawności ruchowej. Jeśli ratunek nie nadejdzie szybko, szanse na powrót do względnie normalnego funkcjonowania maleją. W każdym stanie zagrożenia życia najistotniejszy jest czas i szybkie działanie - zarówno świadków zdarzenia, jak i profesjonalistów medycznych. W przypadku udarów niedokrwiennych najcenniejsze są „złote” 4,5 godziny od wystąpienia objawów udaru., W...czytaj więcej

AHC - naprzemienna hemiplegia dziecięca

AHC - naprzemienna hemiplegia dziecięca
AHC (ang. alternating hemiplegia of childhood ), w polskim piśmiennictwie znana jako naprzemienna hemiplegia dziecięca, to rzadko występująca choroba neurologiczna spowodowana określonymi mutacjami genetycznymi. Choroba dotyka jednej osoby na milion. Jej objawy są często mylone z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką lekooporną oraz migrenami o ciężkim przebiegu, co też sprawia, że częstość występowania może być zaniżona z powodu błędnej diagnozy czy...czytaj więcej

Autoskopia

Autoskopia
Zaburzenia widzenia w postaci zniekształceń mogą pojawić się w przebiegu wielu chorób psychicznych, somatycznych czy związanych z uszkodzeniem organicznym mózgu. Mimo różnorodnej etiologii wszystkie te dysfunkcje wpływają istotnie na jakość życia chorego. Zaburzenie spostrzegania potrafi zniekształcić cały świat osoby chorej. Obrazy jakich doświadcza pacjent zupełnie różnią się od tych widzianych przez osoby zdrowe. Taki stan chorego...czytaj więcej

Achromatopsja

Achromatopsja
Achromatopsja, anomia oraz agnozja barw to zaburzenia w wyniku których upośledzone zostaje funkcjonowanie rozpoznawania kolorów w otoczeniu. Jednak nie są to choroby tożsame. Różnią się patomechanizmami oraz dysfunkcją konkretnej fazy czynności rozpoznawania barw. Achromatopsja Achromatopsja charakteryzuje się utratą percepcji barw. Świat pacjenta z achromatopsją jest szary, wyblakły, a nawet pozbawiony kolorów zupełnie (Pąchalska, 2012). Inne...czytaj więcej

Diagnostyka stwardnienia rozsianego

Diagnostyka stwardnienia rozsianego
Proces diagnostyczny stwardnienia rozsianego nie jest długotrwały. Jest to choroba już znana w środowisku medycznym i należy do najczęstszych chorób układu nerwowego. Jej objawy są charakterystyczne i ustalono jasne kryteria, które ułatwiają rozpoznanie SM. Dolegliwości wynikają z rozsianego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Przyczyny stwardnienia rozsianego Etiologia SM jest nadal przedmiotem badań. Przypuszcza się, że na jej rozwój mają wpływ...czytaj więcej

Choroba Alexandra

Choroba Alexandra
Choroba Alexandra (ang. Alexander disease, AD, AxD ) to rzadka, degeneracyjna choroba układu nerwowego o ciężkim, postępującym przebiegu, zaliczana do leukodystrofii. Jest spowodowana określoną mutacją w materiale genetycznym. Według danych grupy Bois dentelle, skupiającej osoby z chorobami ultrarzadkimi i jeszcze nienazwanymi, w Polsce żyją minimum trzy osoby z chorobą Alexandra. Rozpowszechnienie choroby na świecie określono na mniej niż 1: 000 000...czytaj więcej

Neuropatia cukrzycowa

Neuropatia cukrzycowa
Ryzyko wystąpienia neuropatii cukrzycowej w populacji diabetyków rośnie wraz z wiekiem chorych (Szczyrba, Kozera, Bieniaszewski, Nyka, 2010). Etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa. Źródeł neuropatii cukrzycowej obecnie upatruje się w zaburzeniach metabolicznych oraz naczyniowych dotyczących szczególności kapilar odżywiających nerwy (Szczyrba, Kozera, Bieniaszewski, Nyka, 2010). Polineuropatia cukrzycowa jest chorobą przewlekłą z możliwymi etapami...czytaj więcej

Hiperamonemia

Hiperamonemia
Amoniak (NH3; we krwi oznaczany jako jon NH 4 + ), to substancja produkowana przez bakterie jelitowe. W organizmie człowieka powstaje zwłaszcza jako produkt uboczny rozkładu białek (w wątrobie i intensywnie pracujących mięśniach szkieletowych). Prawidłowo jest transportowany do wątroby i tam rozkładany do mocznika i glutaminy. Mocznik to związek chemiczny, który jest wydalany przez układ moczowy i skórę, wraz z potem. Jest bowiem przekazywany dzięki krwi...czytaj więcej

Strony