Neurologia

Nadciśnienie śródczaszkowe

Nadciśnienie śródczaszkowe
Ciśnienie wewnątrzczazkowe (ang. intracranial pressure, ICP ) to ważny parametr określający ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu. Mózg posiada cztery komory, w których wytwarzany jest właśnie płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyn ten pełni funkcję amortyzującą, jednocześnie chroniąc mózg i rdzeń kręgowy przed uszkodzeniami. Krążący płyn mózgowo-rdzeniowy wyrównuje także ciśnienie panujące w czaszce. Definicja ICP Nadciśnienie...czytaj więcej

Objawy guzów mózgu

Objawy guzów mózgu
Guzy mózgu to nieprawidłowe struktury rozwijające się w obrębie jamy czaszki. Czaszka, określana potocznie jako „kostna puszka”, chroni mózg przed urazami i innymi czynnikami zewnętrznymi. Zatem jeśli dochodzi do wytworzenia w jej obrębie jakiejkolwiek masy; nowotworowej lub nienowotworowej, zaobserwujemy mniej lub bardziej specyficzne objawy. Będą one wynikały m.in. ze zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Ponadto mogą im towarzyszyć symtomy...czytaj więcej

Choroba Wilsona

Choroba Wilsona
Głównym aspektem choroby Wilsona jest zaburzenie metabolizmu miedzi. Występujące w niej odkładanie się tego pierwiastka w różnych narządach powoduje objawy ze strony wątroby, neurologiczne i psychiatryczne. Podłoże Chorobę Wilsona uznaje się za chorobę genetyczną – powodowaną przez dziedziczoną autosomalnie recesywnie mutację 13. chromosomu (Frydman i in., 1985). Polega na zaburzeniu albo braku metabolizmu miedzi, co skutkuje gromadzeniem się tego...czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięce (MPD, łac. paralysis cerebralis infantum , ang. cerebral palsy, CP ), to zespół zaburzeń wpływających nazdolność do poruszania się, trzymania równowagi i postawy. Jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności ruchowej u dzieci. Do mózgowego porażenia dochodzi w wyniku nieprawidłowości zachodzących w okresie płodowym bądź też okołoporodowym i niemowlęcym. Do tych nieprawidłowości zaliczamy uszkodzenie ośrodkowego układu...czytaj więcej

Zakrzepica zatok żylnych mózgu

Zakrzepica zatok żylnych mózgu
Ból głowy jest jedną z najpowszechniejszych dolegliwości. U jednych występuje częściej, np. w postaci migreny, u drugich pojawia się na skutek przemęczenia. Może też nie mieć uchwytnej przyczyny, a także stanowić objaw poważnej choroby lub stanu zagrożenia życia, jakim jest np. udar mózgu. Wymaga indywidualnego podejścia i dokładnego zdiagnozowania. Niecodziennym zjawiskiem, jakie można zaobserwować podczas badania osoby z bólem głowy, jest zakrzepica...czytaj więcej

Strony