Leczenie miastenii

Leczenie miastenii
Po zdiagnozowaniu miastenii, należy dobrać właściwą metodę leczenia, tak szybko jak to tylko możliwe. Terapia farmakologiczna powinna być uzupełniona rehabilitacją ruchową i w razie potrzeby psychoterapią. Celem leczenia jest łagodzenie objawów choroby oraz utrzymanie sprawności i samodzielności człowieka. Niestety na dzień dzisiejszy miastenia pozostaje niewyleczalna, ale dostępne leczenie pozwala na takie opanowanie choroby, by móc jeszcze funkcjonować w społeczeństwie.
 
Czynniki wywołujące zaostrzenie miastenii
 
Najważniejszym aspektem leczenia miastenii jest zapobieganie zaostrzeniom choroby. Czynnikami sprzyjającymi nasileniu się miastenii są infekcje dróg oddechowych i zaburzenia hormonalne charakterystyczne dla okresu okołoporodowego i połogu. Ponadto na zaostrzenie choroby często ma wpływ zażywanie innych leków, w tym antybiotyków: neomycyna, streptomycyna, gentamycyna, amikacyna i sulfonamidy. Zaostrzenie nużliwości mięśni występuje też po leczeniu fenytoiną i po środkach wykorzystywanych podczas znieczulenia ogólnego do zwiotczenia mięśni (kuraropodobnych). Czynniki pozafarmakologiczne, które mogą wywołać zaostrzenie to: przegrzanie, nadmierny wysiłek fizyczny, upały, gorące kąpiele i opalanie się. Należy więc im przeciwdziałać.
 
Farmakoterapia w miastenii
 
Samo zapobieganie zaostrzeniom poprzez nieprzyjmowanie szkodzących leków i prowadzenie właściwego stylu życia nie wystarczy do opanowania choroby. Osoby ze stwierdzoną miastenią muszą już do końca życia przyjmować leki. Farmakoterapia miastenii obejmuje m.in.:
 
  • leki cholinergiczne (stosowane są: pirydostygmina i ambeonium, a także neostygmina – jako lek wspomagający bezpieczne przyjmowanie posiłków, jeśli obecne są objawy opuszkowe; podawany pół godziny przed jedzeniem; i edrofonium – cechuje krótki czas działania i jest wykorzystywane w celu diagnostycznym);
 
  • leki immunosupresyjne (azatiopryna, cyklosporyna, takrolimus, mykofenolan mofetylu, rytuksymab; są wdrażane wówczasas gdy sterydoterapia nie przynosi efektów terapeutycznych; terapia azatiopryną jest stosowana także po tymektomii, leczenie powinno trwać około 2-3 lata i w tym czasie należy kontrolować poziom trombocytów we krwi, gdyż lek wpływa na obniżenie poziomu płytek krwi);
 
  • kortykosterydy (prednizon i metyloprednizolon – są stosowane w połączeniu z lekami cholinergicznymi, potasem, a czasem też z cytostatykami i immunosupresantami; do około dwóch tygodni od włączenia prednizonu objawy miastenii mogą ulec nasileniu);
 
  • cytostatyki (cyklofosfamid (pierwsze efekty po około 3-6 tygodniach) i metotreksat (istotne jest kontrolowanie stanu wątroby podczas leczenia; skuteczny również wtedy gdy miastenii towarzyszą inne choroby autoimmunologiczne));
 
  • immunoglobuliny IgG (stosowane w razie niepowodzenia farmakoterapii i w sytuacji zagrożenia życia; są podawane dożylnie; leczenie jest bezpieczne i porównywalne skutecznością do plazmaferezy).
 
W uzasadnionych sytuacjach zalecane jest leczenie chirurgiczne lub plazmafereza. Tymektomia to zabieg operacyjny polegający na usunięciu grasicy. Grasica to gruczoł układu odpornościowego, który w wieku dorosłym powinien ulegać zanikowi. Czasem jednak pozostaje i rozwija się w niej nowotwór, zwany grasiczakiem, czego skutkiem jest m.in. miastenia. Usunięcie grasicy wskazane jest u osób z grasiczakiem, jak również pacjentów z miastenią uogólnioną i oczną niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu. Plazmafereza to wymiana osocza, polegająca na oczyszczeniu krwi z przeciwciał przeciw komórkom własnym organizmu. Jest najczęściej wykonywana w stanach zagrożenia życia, przed i po tymektomii oraz w przełomach miastenicznych i cholinergicznych.
 
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o trwających badaniach drugiej fazy nad preparatem Monarsen (EN101). Jego rolą jest hamowanie aktywności acetylocholinesterazy w komórce. W porównaniu do pirydostigminy jest tak samo, a nawet bardziej od niej skuteczny. Za jego stosowaniem przemawia mniejsza liczba działań ubocznych oraz przyjmowanie leku raz dziennie.
 
Opracowano na podstawie:
  1. Zaidat O.O., Lerner A.J. wyd. I polskie, red. H. Kwieciński, Neurologia. The Little Black Book. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010
  2. Strugalska-Cynowska M. H., Leczenie zachowawcze miastenii, [w:] Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A
  3. Angelini C. et all. New treatments for myasthenia: a focus on antisense oligonucleotides.Drug Des Devel Ther. 2013; 7: 13–17.
 
Co to za choroba? Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, w której dochodzi do postępujących zaburzeń pamięci o... czytaj więcej
  Depresja nazywana bywa chorobą XXI wieku. W dużej mierze jest to stwierdzenie prawdziwe, gdyż to właśnie depresja plasuje s... czytaj więcej
Pod koniec 2011 roku miała miejsce premiera pierwszego sezonu brytyjskiego serialu “Black Mirror”, mało znanego wówczas twórc... czytaj więcej
Żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej otwarty i przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami – t... czytaj więcej