Neurologia

Hipotermia lecznicza

Hipotermia lecznicza
Hipotermia to stan organizmu będący skutkiem działania niskiej temperatury. Jeśli dochodzi do hipotermii w wyniku wypadku np. niezamierzone długotrwałe przebywanie w lodowatej wodzie, wówczas mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia. Jeśli hipotermia jest wywoływana przez wykwalifikowanych specjalistów medycznych, parametry życiowe pacjenta są ściśle kontrolowane, jak również kontrolowany jest stopień schładzania - wtedy mówimy o hipotermii leczniczej...czytaj więcej

Botulizm

Botulizm
Botulizm, znany też jako zatrucie jadem kiełbasianym, to stan wynikający z działania toksyny botulinowej, która jest wytwarzana przez spory Clostridium botulinum. Do zakażeń częściej dochodzi drogą pokarmową, niż przez rany. Uszkodzenie układu nerwowego przez toksynę jest nieodwracalne i pozostawia trwałą niepełnosprawność. Leczenie zatrucia jadem kiełbasianym opiera się na odpowiednio wczesnej eliminacji Clostridium botulinum z organizmu i leczeniu...czytaj więcej

Dysfagia – zaburzenie połykania

Dysfagia – zaburzenie połykania
Połykanie pokarmu i płynów jest jedną z podstawowych czynności organizmu. Gdybyśmy nic nie pili i jedli, mogłoby to skutkować różnymi powikłaniami wynikającymi z odwodnienia i niedożywienia. Połykanie jest procesem dowolnym i mimowolnym, w którego przebiegu współdziałają m.in. mięśnie twarzy, języka, gardła i wreszcie przełyku oraz mięśnie oddechowe. Ośrodkowy układ nerwowy sprawuje fizjologiczną kontrolę nad funkcjonowaniem mięśniówki odpowiadającej za...czytaj więcej

Przewlekła napadowa hemikrania

Przewlekła napadowa hemikrania
Przewlekła napadowa hemikrania (ang. chronic paroxysmal hemicrania, zespół Sjaastada) to rodzaj pierwotnych, krótkotrwałych bólów głowy. Występuje rzadko, jednak jej świadomość jest niezwykle istotna w diagnostyce różnicowej innych typów bólów głowy jak np. zespół Hortona (klasterowy ból głowy). Dotyczy głównie kobiet. W leczeniu, z bardzo dobrym skutkiem, stosowana jest indometacyna – należąca do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Przyczyny...czytaj więcej

Okresowe porażenie hipokaliemiczne

Okresowe porażenie hipokaliemiczne
Kanałopatie to choroby polegające na nieprawidłowościach w obrębie kanałów jonowych lub białek regulujących ich funkcjonowanie. Mogą być wrodzone lub nabyte np. w wyniku zaburzeń autoimmunologicznych. Przykładem pierwszej z nich może być okresowe porażenie hipokaliemiczne. Jak nazwa wskazuje, w przebiegu tej kanałopatii obserwuje się osłabienie mięśni, niedowłady lub porażenia z towarzyszącym spadkiem poziomu potasu we krwi, czyli hipokaliemią (poziom...czytaj więcej

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 1

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 1
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 1 to rzadka choroba neurodegeneracyjna dotykająca 1-2 osoby na 100 000, na całym świecie. Jej objawy nie są jednoznaczne. Jest trudna do zdiagnozowania, ponieważ istnieje wiele typów ataksji rdzeniowo-móżdżkowej. Oprócz ataksji, charakterystycznymi objawami dla tej choroby są zaburzenia okoruchowe, piramidowe i pozapiramidowe, opuszkowe, rdzeniowe, a także dotyczące nerwów obwodowych oraz deficyty poznawcze. Przyczyny...czytaj więcej

Cysticerkoza – wągrzyca

Cysticerkoza – wągrzyca
Cysticerkoza, zwana też wągrzycą to choroba pasożytnicza wywołana przez jaja i larwy tasiemca uzbrojonego (łac. Taenia solium). Obszary występowania tej parazytozy to kraje Azji, Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Europy Wschodniej i Środkowej, a także południowo-zachodnich rejonów Stanów Zjednoczonych. Drogi infestacji Człowiek infekuje się poprzez zjedzenie niezbadanego, surowego bądź niedogotowanego mięsa wieprzowego z larwami tasiemca (...czytaj więcej

EEG - elektroencefalogram

EEG - elektroencefalogram
Tradycyjna elektroencefalografia to neurofizjologiczne nieinwazyjne badanie polegające na rejestracji spontanicznej aktywności mózgu. Podobnie jak w EKG (elektrokardiografia) – służącym do oceny pracy serca, aktywność mózgu jest zbierana przez elektrody powierzchniowe, które są odpowiednio rozmieszczone na głowie. Zapis EEG jest odzwierciedleniem przestrzenno-czasowego uśrednienia synchronicznych potencjałów pobudzających i hamujących, powstających w...czytaj więcej

Śmiertelna bezsenność rodzinna

Śmiertelna bezsenność rodzinna
Śmiertelna bezsenność rodzinna (ang. fatal familial insomnia, FFI) podobnie jak choroba Creutzfeldta-Jakoba należy do tzw. neurodegeneracyjnych chorób prionowych. Jest dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, spowodowana mutacją w genie PRNP, znajdującym się na chromosomie 20. Przebieg choroby jest szybki, ale może się różnić nawet między poszczególnymi chorymi w obrębie jednej rodziny. Należy wspomnieć, że przy każdym poczęciu dziecka rodzica...czytaj więcej

Bóle głowy - rodzaje i objawy

Bóle głowy - rodzaje i objawy
Ból głowy jest jednym z najczęściej zgłaszanych objawów podczas konsultacji lekarskiej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 47% populacji osób dorosłych doświadczyło go w ostatnim roku przynajmniej jeden raz. Występuje powszechnie – niezależenie od płci, wieku, rasy i regionu geograficznego. Alarmujące dane epidemiologiczne oraz wpływ, jaki bóle głowy wywierają na jakość funkcjonowania sprawiają, że sprawna diagnostyka i skuteczne metody...czytaj więcej

Strony