Neurologiczne objawy porfirii

Neurologiczne objawy porfirii
Mianem porfirii określa się zaburzenia syntezy hemu, czyli żelazoporfiryny, do jakich dochodzi z powodu bloku enzymatycznego, czyli słabej aktywności przynajmniej jednego z rozkładających hem enzymów. Nadmierne wydalanie porfiryn i ich prekursorów skutkuje ujawnieniem się charakterystycznej oznaki choroby, jak pociemnienie moczu po „kontakcie” ze światłem. Podobnie zachowuje się skóra osób z porfirią: obserwowane są reakcje nadwrażliwości na światło i dotkliwe poparzenia słoneczne z powodu gromadzenia się porfiryn w skórze. Stąd też porfirię określano chorobą wampirów...
 
Jednakże istnienie wampirów to tylko legenda, ale porfirie są autentycznymi chorobami. Ich rozpowszechnienie jest jednak niedoszacowane z uwagi na trudności diagnostyczne i niezgłaszanie przypadków przez lekarzy [1].
 
Podział porfirii
 
Istnieje wiele różnych odmian porfirii. Wyróżniamy porfirie wątrobowe i erytropoetyczne, określane też odpowiednio jako ostre (porfiria ostra przerywana, porfiria mieszana, dziedziczna koproporfiria, porfiria z niedoboru dehydratazy kwasu δ-aminolewulinowego ) i nieostre (wrodzona porfiria erytropoetyczna, protoporfiria erytropoetyczna, porfiria skórna późna), w których nie występują objawy nerwowo-trzewne.
 
Objawy neurologiczne towarzyszą porfiriom wątrobowym. Cechuje je ostry przebieg, a objawy pochodzą z ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a także autonomicznego. Prawdopodobnie są one wynikiem deficytu hemu i neurotoksyczności. Na obraz kliniczny ostrego napadu porfirii składa się neuropatia autonomiczna i obwodowa, porażenie opuszkowe, napady padaczkowe, a także zaburzenia psychiczne [1, 2].
 
Neuropatia autonomiczna
 
Silnym bólom brzucha, które mają charakter rozlany i bywają kurczowe, towarzyszą objawy gastryczne jak nudności, wymioty, wzdęcia zaparcia lub biegunka. Biegunki i wymioty doprowadzają do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych jak np. hiponatremia (obniżenie poziomu sodu we krwi). Brzuch jest miękki, nie jest tkliwy i nie stwierdza się objawów otrzewnowych (świadczących o zapaleniu otrzewnej).
Oprócz wspomnianych dolegliwości występują objawy pobudzenia układu autonomicznego, jak nadmierna potliwość, poszerzenie źrenic, zatrzymanie moczu, zaparcia tachykardia, nadciśnienie tętnicze oraz niepokój i pobudzenie [2, 3].
 
Neuropatia obwodowa
 
Z powodu progresji choroby dochodzi do zwyrodnień aksonalnych, które doprowadzają do neuropatii obwodowej.  Zmiany zachodzą we włóknach mielinowych i bezmielinowych zwykle w neuronach ruchowych. Pojawienie się neuropatii obwodowej może być poprzedzone wystąpieniem bólu zlokalizowanego w dolnych partiach pleców i kończyn dolnych. Porażenia i niedowłady występują początkowo w mięśniach bliższych korpusowi np. barki. Później pojawiają się także na dystalnych częściach ciała. Parestezje są raczej mniej odczuwane. Osłabienie ruchowe może być asymetryczne, ogniskowe i obejmować nerwy czaszkowe – zwłaszcza nerwy: VII i IX. Odruchy ścięgniste mogą być prawidłowe, ale najczęściej są osłabione [2, 3].
W porfiriach o ciężkim przebiegu mogą wystąpić porażenia czterokończynowe i niewydolność oddechowa z powodu porażenia mięśni oddechowych. Objawem zapowiadającym porażenie tych mięśni bywa osłabienie mowy, a wtedy pacjent porozumiewa się szeptem [2, 5].
 
Porażenie opuszkowe
 
Porażenie opuszkowe przejawia się zaburzeniami połykania, dysartrią, niedowładem podniebienia i trudnościami w oddychaniu. Mowa staje się niewyraźna, „zamazana”. Chory nie jest w stanie wydolnie połykać. Krztusi się, co stwarza ryzyko zachłyśnięcia treścią pokarmową [2].
 
Napady padaczkowe
 
Efektem hiponatremii będącej skutkiem odwodnienia lub też nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (z powodu patologii podwzgórza), mogą być napady drgawkowe. Przyczyną napadów padaczkowych w porfiriach jest także encefalopatia, czyli uszkodzenie mózgu [2, 5].
 
Zaburzenia psychiczne
 
Porfiria nie szczędzi sił psychicznych pacjentów, gdyż większość z nich ma objawy neuropsychiatryczne. Chorzy cierpią z powodu depresji, labilności emocjonalnej, agresji, nadaktywności, zachowań impulsywnych, bezsenności, objawów psychotycznych, a nawet dokonują prób samobójczych. Doświadczają leków i niepokoju. Porfiria może zostać rozpoznana późno, a objawy ze strony psychiki mogą być oznaką jej ataków, przez co chory błędnie jest diagnozowany i leczony na oddziale psychiatrycznym [1].
 
Napad porfirii jest indukowany poprzez przyjmowanie leków hormonalnych, ciążę, spożywanie alkoholu, stres, odchudzanie (dieta niskokaloryczna), a także chemikalia (farby, lakiery, środki ochrony roślin) i leki (barbiturany, sulfonamidy, karbamazepina, kwas walprinowy, pochodne pirazolonu, preparaty sporyszu, danazol). Wystąpienie napadu wynika z nosicielstwa określonej mutacji genetycznej. Częściej dochodzi do nich u dziewcząt w okresie dojrzewania i u młodych dorosłych [1, 5].
 
Na podstawie:
  1. Piaścik-Gromada M. Objawy neurologiczne w porfiriach. © Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2006, s. 119-122
  2. Rowland L.P. (red.): Neurologia Merritta. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2014
  3. Desnick R.J.: Porfirie. i wsp. Interna Harrisona. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000
  4. Milewska A. (red.): Neuropatie nabyte. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004, 73-74.
  5. Kozubski W., Liberski P.: Choroby Układu Nerwowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004, 295.
Co to za choroba? Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, w której dochodzi do postępujących zaburzeń pamięci o... czytaj więcej
  Depresja nazywana bywa chorobą XXI wieku. W dużej mierze jest to stwierdzenie prawdziwe, gdyż to właśnie depresja plasuje s... czytaj więcej
Pod koniec 2011 roku miała miejsce premiera pierwszego sezonu brytyjskiego serialu “Black Mirror”, mało znanego wówczas twórc... czytaj więcej
Żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej otwarty i przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami – t... czytaj więcej