Neurologia

Toksoplazmoza

Toksoplazmoza
Toksoplazmoza jest chorobą wywołaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii . Dotyczy głównie ośrodkowego układu nerwowego i oczu. Może być wrodzona lub nabyta. Gospodarzem Toxoplasma gondii jest kot. Można się nią zainfekować poprzez kontakt z kocimi odchodami, zanieczyszczoną glebą, czy też spożycie niemytych warzyw i owoców oraz niedogotowanego mięsa. Pierwotniak ten wnika do ścian naczyń krwionośnych układu nerwowego i wywołuje zapalenie, co skutkuje...czytaj więcej

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2 (ang. Spinocerebellar ataxia type 2, SCA2) jest podtypem ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 1. Jest chorobą neurodegeneracyjną, dziedziczoną autosomalnie dominująco. Występuje z częstością 1-2 na 100 000 urodzeń [1]. Jej przyczyną jest mutacja w genie ATXN2 (12q23-q24.1), kodującym ataktynę-2, której funkcje jeszcze nie zostały poznane [2]. Ataktyna-2 występuje w cytoplazmie każdej komórki ciała, gdzie wydaje się...czytaj więcej

Porażenie Bella

Porażenie Bella
Nerw twarzowy, to siódmy nerw czaszkowy, zawierający głównie włókna ruchowe, a także czuciowe i autonomiczne. Posiada wiele gałęzi i odpowiada za unerwienie m.in. mięśni mimicznych twarzy, obszaru uszu, podniebienia, czy też gruczołów łzowych i ślinianek. Do porażenia nerwu twarzowego może dojść na skutek pęknięcia podstawy czaszki, w przebiegu sarkoidozy, boreliozy, półpaśca, zapalenia ucha środkowego, guzów ślinianki lub stwardnienia rozsianego [2]...czytaj więcej

Objawy kiły układu nerwowego

Objawy kiły układu nerwowego
Kiła (łac. syphilis ) to choroba zakaźna najczęściej przenoszona drogą płciową lub wewnątrzmaciczną. Bakterią wywołującą chorobę jest krętek blady (łac. Treponema pallidum ). Kiła układu nerwowego jest spowodowana inwazją krętka w obrębie opon mózgowo-rdzeniowych, a w późniejszych stadiach w miąższu układu nerwowego. Objawy kiły ujawniają się u około 4-9% nieleczonych osób. Kiła może dać znać o sobie dopiero po kilkunastu latach od zainfekowania. Na...czytaj więcej

Neurologiczne objawy porfirii

Neurologiczne objawy porfirii
Mianem porfirii określa się zaburzenia syntezy hemu, czyli żelazoporfiryny, do jakich dochodzi z powodu bloku enzymatycznego, czyli słabej aktywności przynajmniej jednego z rozkładających hem enzymów. Nadmierne wydalanie porfiryn i ich prekursorów skutkuje ujawnieniem się charakterystycznej oznaki choroby, jak pociemnienie moczu po „kontakcie” ze światłem. Podobnie zachowuje się skóra osób z porfirią: obserwowane są reakcje nadwrażliwości na światło i...czytaj więcej

Padaczka skroniowa

Padaczka skroniowa
Padaczka skroniowa (ang. temporal lobe epilepsy, TLE) to rodzaj padaczki ogniskowej, do której dochodzi w wyniku wyładowań w płacie skroniowym, zwłaszcza w jego części przyśrodkowej. W obrębie przyśrodkowej płata skroniowego znajduje się hipokamp, jądro migdałowate i zakręt przyhipokampiczny. Padaczka skroniowa jest najczęściej spotykanym zespołem padaczkowym u dorosłych [1]. Podział MTLE (ang. Mesial temporal lobe epilepsy) – padaczka z pośrodkowej...czytaj więcej

Chorobowe przyczyny nadmiernej senności

Chorobowe przyczyny nadmiernej senności
Sen i odpoczynek to jedne z podstawowych potrzeb. Bezsenność, zarywanie nocy, praca zmianowa doprowadzają do znacznych niedoborów snu, których już nigdy nie da się wyrównać. Czasem jednak sen zamyka oczy w ciągu dnia. W trakcie pracy, wykonywania prostych czynności, a nawet rozmowy. Takie zasypianie raczej nie zwiastuje nic dobrego. Nadmierna senność może być wynikiem zmęczenia, jak również być stanem chorobowym. Niepohamowaną potrzebę snu w ciągu dnia,...czytaj więcej

Hipotermia lecznicza

Hipotermia lecznicza
Hipotermia to stan organizmu będący skutkiem działania niskiej temperatury. Jeśli dochodzi do hipotermii w wyniku wypadku np. niezamierzone długotrwałe przebywanie w lodowatej wodzie, wówczas mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia. Jeśli hipotermia jest wywoływana przez wykwalifikowanych specjalistów medycznych, parametry życiowe pacjenta są ściśle kontrolowane, jak również kontrolowany jest stopień schładzania - wtedy mówimy o hipotermii leczniczej...czytaj więcej

Botulizm

Botulizm
Botulizm, znany też jako zatrucie jadem kiełbasianym, to stan wynikający z działania toksyny botulinowej, która jest wytwarzana przez spory Clostridium botulinum. Do zakażeń częściej dochodzi drogą pokarmową, niż przez rany. Uszkodzenie układu nerwowego przez toksynę jest nieodwracalne i pozostawia trwałą niepełnosprawność. Leczenie zatrucia jadem kiełbasianym opiera się na odpowiednio wczesnej eliminacji Clostridium botulinum z organizmu i leczeniu...czytaj więcej

Dysfagia – zaburzenie połykania

Dysfagia – zaburzenie połykania
Połykanie pokarmu i płynów jest jedną z podstawowych czynności organizmu. Gdybyśmy nic nie pili i jedli, mogłoby to skutkować różnymi powikłaniami wynikającymi z odwodnienia i niedożywienia. Połykanie jest procesem dowolnym i mimowolnym, w którego przebiegu współdziałają m.in. mięśnie twarzy, języka, gardła i wreszcie przełyku oraz mięśnie oddechowe. Ośrodkowy układ nerwowy sprawuje fizjologiczną kontrolę nad funkcjonowaniem mięśniówki odpowiadającej za...czytaj więcej

Strony