Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2 (ang. Spinocerebellar ataxia type 2, SCA2) jest podtypem ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 1. Jest chorobą neurodegeneracyjną, dziedziczoną autosomalnie dominująco. Występuje z częstością 1-2  na 100 000 urodzeń [1]. Jej przyczyną jest mutacja w genie ATXN2 (12q23-q24.1), kodującym ataktynę-2, której funkcje jeszcze nie zostały poznane [2].

Ataktyna-2 występuje w cytoplazmie każdej komórki ciała, gdzie wydaje się oddziaływać z retikulum wewnątrzplazmatycznym. Retikulum bierze udział w wytwarzaniu, przetwarzaniu i transporcie białek. Uważa się, że ataktyna-2 może być zaangażowana w przetwarzanie RNA [2].

Mutacje genu obejmują powtórzenia trójnukleotydowe CAG - C (cytozyna) A (adenina) G (guanina). O prawidłowej długość powtórzeń CAG mówimy wtedy, gdy wynosi 15-24. Wystąpienie objawów klinicznych ataksji rdzeniowo-móżdżkowej jest spowodowane 35 i większą liczbą powtórzeń [1].

Zmiany patologiczne

W przebiegu choroby stwierdza się zanik oliwkowo-mostowo-móżdżkowy z nasilonym ubytkiem neuronów w dolnej oliwie, moście i móżdżku. Widoczne są także zmiany w istocie czarnej, sznurach tylnych i komórkach rogów przednich [3].

Objawy SCA2

Najczęściej choroba rozpoczyna się około 4. dekady życia. Notowano jednak przypadki o początku w okresie wczesnodziecięcym i w 65. roku życia. Do najczęstszych objawów ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 2 zaliczamy:
•    ataksję chodu,
•    ataksję kończyn,
•    dyzartrię, trudności w połykaniu,
•    osłabienie lub brak odruchów ścięgnistych,
•    wolne sakady (zmniejszenie zdolności do podejmowania szybkich ruchów gałek ocznych),
•    drżenie pozycyjne i zamiarowe rąk,
•    drżenie pęczkowe,
•    zniesienie ruchomości gałek ocznych,
•    utrata czucia wibracji i ułożenia [1, 3].

Rzadziej występują kurcze mięśni, demencja, napady spojrzeniowe, wygórowanie odruchów w kończynach dolnych, zaniki mięśniowe, pląsawica, dystonia i parkinsonizm wrażliwy na lewodopę. Na początku choroby może też wystąpić oczopląs, który podobnie jak wolne sakady ma tendencje do zanikania [1, 3].

Należy zapamiętać, że cechami charakterystycznymi dla SCA2 wolne sakady i osłabione odruchy głębokie. Często stwierdza się elektrofizjologiczne cechy neuropatii aksonalnej włókien czuciowych, zaburzenia kontroli ruchów we śnie oraz sen REM bez atonii mięśni. Obraz choroby i jej przebieg jest zmienny. Nie ma dwóch takich samych chorych [3].

Diagnostyka choroby

Podejrzewając ataksję rdzeniwo-móżdzkową lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien skierować pacjenta do neurologa, który specjalizuje się w podobnych zaburzeniach. Wykonywane są badania obrazowe głowy oraz elektrofizjologiczne. Uzupełnieniem diagnostyki są badania genetyczne.

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 1 i typu 2 są bardzo podobne do siebie i trudno je rozróżnić. Diagnozując pacjenta w  kierunku SCA2 należy wykluczyć inne choroby neurodegeneracyjne o podobnym przebiegu, działania niepożądane leków, używek i trucizn, a także zespoły paranowotworowe [3].

Możliwości leczenia

Objawy parkinsonizmu mogą ulec poprawie po wdrożeniu preparatów lewodopy. Prognozy u większości pacjentów są na ogół dobre. W leczeniu spastyczności pomocne jest stosowanie baklofenu lub tyzanidyny. Progresja choroby może być szybsza u osób, u których choroba dała o sobie znać przed 20. rokiem życia. Niestety ataksja rdzeniowo-móżdżkowa doprowadza do niepełnosprawności ruchowej [1, 3].

Opracowano na podstawie:

1.    Orphanet. Autosomalnie dominująca ataksja móżdżkowa typu 2. 2011. Dostęp z dn. 31.10.2015
2.    Genetics Home Reresence. Spinocerebellar ataxia type 2. 2011. Dostęp z dn. 31.10.2015
3.    Rowland L. P., Pedley T. A. (red wyd. pol. Kwieciński H., Kamińska A. M.) Neurologia Merritta. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2014

Co to za choroba? Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, w której dochodzi do postępujących zaburzeń pamięci o... czytaj więcej
  Depresja nazywana bywa chorobą XXI wieku. W dużej mierze jest to stwierdzenie prawdziwe, gdyż to właśnie depresja plasuje s... czytaj więcej
Pod koniec 2011 roku miała miejsce premiera pierwszego sezonu brytyjskiego serialu “Black Mirror”, mało znanego wówczas twórc... czytaj więcej
Żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej otwarty i przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami – t... czytaj więcej