Neurologia

Zespół sztywności uogólnionej, czyli zespół sztywnego człowieka

Zespół sztywności uogólnionej, czyli zespół sztywnego człowieka
Zespół sztywności uogólnionej (ang. stiff man syndrome, SMS, zespół Moerscha-Woltmanna, zespół sztywnego człowieka) to bardzo rzadko występująca choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 1000 000. Częściej jest stwierdzana u kobiet i osób, które zmagają się z jakąś inną chorobą autoimmunologiczną. Na ogół pierwsze objawy są obserwowane w różnych momentach późnej dorosłości, ale mogą się również pojawić u dzieci. Choroba...czytaj więcej

Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku

Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku
Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku (ang. rapid-onset dystonia-parkinsonism, RDP, dystonia typu 12, dystonia 12, DYT12) to rzadka choroba genetyczna dotycząca układu nerwowego. Polega na współwystępowaniu objawów parkinsonowskich i dystonii. Jest zaliczana do tzw. zespołów dystonia-plus, w których charakterystyczne jest połączenie dystonii z innym objawem neurologicznym. Dystonie należy rozumieć jako mimowolne zaburzenia ruchowe, wynikające z...czytaj więcej

Wybrane postacie otępień

Wybrane postacie otępień
Otępienie (łac. dementia), to zespół objawów, obejmujących postępujące upośledzenie funkcji poznawczych, które odczuwalnie ogranicza normalne funkcjonowanie społeczene i wypełnianie ról zawodowych. Funkcje poznawcze, ulegające pogorszeniu zazwyczaj obejmują pamięć, możliwości językowe, myślenie abstrakcyjne, osobowość, zachowania społeczne, praksję i percepcję oraz funkcje wzrokowo-przestrzenne. Z otępieniem zmaga się 1% populacji w wieku 60 lat. W...czytaj więcej

Heterotopie istoty szarej

Heterotopie istoty szarej
W ośrodkowym układzie nerwowym występują istota biała i istota szara. Istota szara powstaje z ciał komórek nerwowych, a biała z wypustek neuronów. W mózgu istota szara znajduje się na zewnątrz, tworząc korę mózgu. Istota biała stanowi jego wypełnienie. Natomiast w rdzeniu kręgowym są rozmieszczone zupełnie odwrotnie. Należy wspomnieć, że istota szara występuje jeszcze w „białym miąższu” mózgu jako jądra podstawne. Czasem jednak pojawia się w innych...czytaj więcej

Perspektywy leczenia choroby Alzheimera

Perspektywy leczenia choroby Alzheimera
Obecnie większość ludzi zdaje sobie sprawę, jakie objawy towarzyszą chorobie Alzheimera. Uznawana za chorobę cywilizacyjną, dotyka coraz więcej osób, także tych młodszych, poniżej 65 roku życia. Istotą tego schorzenia jest tracenie nabytych w ciągu życia umiejętności, przede wszystkim pamięci świeżej, która dotyczy wydarzeń mających miejsce stosunkowo niedawno. Z chorobą nie zmaga się wyłącznie sam pacjent, ale także jego rodzina i przyjaciele, którzy...czytaj więcej

Zespół Dravet

Zespół Dravet
Zespół Dravet (ang. Dravet syndrome, DS) zalicza się do rzadko występujących, uwarunkowanych genetycznie encefalopatii przebiegających z padaczkami lekoopornymi. Choroba dotyczy dzieci. Po okresie normalnego rozwoju, u dzieci początkowo uznanych za zdrowe, pojawiają się napady toniczno-kloniczne i miokloniczne wywoływane najczęściej przez gorączkę. Mogą doprowadzić do niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. Rozpowszechnienie choroby oszacowano na 1:...czytaj więcej

Rodzinne migreny hemiplegiczne

Rodzinne migreny hemiplegiczne
Medycyna zna wiele rodzajów bólów głowy: migreny klasyczne, bóle związane z nowotworami, popunkcyjne, urazowe i jeszcze inne, jak np. rodzinne migreny hemiplegiczne (ang. familial hemiplegic migraine, FHM). Rodzinne migreny hemiplegiczne to rzadkie choroby spowodowane mutacjami genetycznymi, dziedziczone autosomalnie dominująco. Migreny tego rodzaju charakteryzuje silny, pulsujący ból głowy, któremu towarzyszą nudności i wymioty, a także przeczulica...czytaj więcej

Zespół Segawy

Zespół Segawy
Zespół Segawy to rzadko występująca choroba genetyczna obejmująca układ nerwowy. Jej istotą jest niedobór dopaminy, który skutkuje pojawieniem się zaburzeń poruszania się i dystoniami (mimowolne, bolesne ruchy skręcające i wyginające różnych części ciała). Choroba najczęściej obejmuje kończyny dolne. Objawy mogą nasilać się popołudniami i wieczorem, a łagodnieją rano. Są silniej wyrażone u kobiet. Zespół Segawy nie wpływa na sprawność umysłową człowieka...czytaj więcej

Neurologiczne objawy boreliozy

Neurologiczne objawy boreliozy
Borelioza to najczęściej występująca choroba odkleszczowa. Jest spowodowana zakażeniem krętkami Borrelia (rodzaj bakterii). Rezerwuarem bakterii są głównie gryzonie, jelenie, sarny, wilki i ptaki np. gołębie. Kleszcze infekują się po ukąszeniu zakażonych zwierząt i stają się ich nosicielami. Zainfekowane krętkami Borrelia są kleszcze z rodzaju Ixodes. Do organizmu człowieka wnikają podczas ukąszenia wraz ze śliną lub wymiocinami kleszcza. Bakterie po...czytaj więcej

Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu
Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba wirusowa o ostrym przebiegu. Obejmuje ośrodkowy układ nerwowy. Jej przyczyna to infekcja wirusem z rodziny Flaviviridae . Podobnie jak w przypadku boreliozy wirusy te są przenoszone przez kleszcze z rodzaju Ixodes, a do zakażenia dochodzi podczas ukąszenia. Drobnoustroje wywołujące kleszczowe zapalenie mózgu mogą też przenosić się drogą pokarmową na skutek spożywania niepasteryzowanego mleka krowiego, koziego lub...czytaj więcej

Strony