Neurologia

Dziecięca padaczka nieświadomości

Dziecięca padaczka nieświadomości
Padaczkę zwykliśmy kojarzyć z napadem drgawkowym. Tymczasem objawy padaczkowe mogą przybierać najróżniejsze formy. Począwszy od zmian zachowania, po stan „zawieszenia” i wpatrzenia się w jeden punkt. Każda padaczka jest wynikiem nieprawidłowych wyładowań w ognisku padaczkowym zlokalizowanym w danym obszarze mózgu i każdy rodzaj padaczki wymaga leczenia. Również te, których napady na pierwszy rzut oka wydają się być niegroźne... Objawy padaczki...czytaj więcej

Neuralgia nerwu trójdzielnego

Neuralgia nerwu trójdzielnego
Nerw trójdzielny to jeden z nerwów czaszkowych (piąty, z dwunastu par), który jest utworzony przez włókna czuciowe i ruchowe. Jak nazwa wskazuje – posiada trzy gałęzie: oczną (unerwia czuciowo górną część twarzy), szczękową (dającą unerwienie czuciowe środkowego piętra twarzy) i żuchwową (unerwiającą czuciowo skórę poniżej ust i skroni; ruchowo – mięśnie żucia). Z niewiadomych przyczyn dochodzi do nerwobólu jednej lub wszystkich gałęzi nerwu, co określamy...czytaj więcej

Narkolepsja

Narkolepsja
Narkolepsja jest nieuleczalnym zaburzeniem kontroli snu. W Europie i w Ameryce Północnej współczynnik chorobowości oszacowano na 2-10:10 000 osób. Narkolepsja częściej występuje w Japonii, a najrzadziej w Izraelu. Narkolepsję charakteryzuje współwystępowanie czterech objawów: nadmiernej senności w ciągu dnia, katapleksji, porażenia i omamów przysennych. Narkolepsja jest wynikiem uszkodzenia części bocznej podwzgórza. Ustalenie właściwej diagnozy jest...czytaj więcej

Ropień mózgu

Ropień mózgu
Ropniem mózgu (łac. abscessus cerebri ) określamy nagromadzenie ropy w tkance mózgowej, które może być otorbione lub wolne i pojawia się po ostrej, ropnej infekcji. Ropnie mogą być bardzo małe, wręcz mikroskopijne lub też „imponujących rozmiarów” obejmujących nawet większą część półkuli mózgowej. Przyczyny ropni mózgu Do głównych przyczyn ropni mózgu zaliczamy infekcje w obrębie głowy, jak zakażenia: ucha środkowego i wyrostka skutkowatego, zębów (...czytaj więcej

Zespół Wernickego

Zespół Wernickego
Mimo patomechanizmu i zmian histopatologicznych, zespół Wernickego i zespół Korsakowa to dwie choroby o innych objawach klinicznych. Zespół Wernickego cechuje występowanie encefalopatii, zaburzeń psychicznych i gałkoruchowych oraz zaburzeń chodu. Jest to ostra reakcja mózgu na niedobór witaminy B1. Zespół Wernickego to wczesna i odwracalna faza zespołu Wernickego-Korsakowa. Przyczyny Do niedoboru witaminy B1 dochodzi w wyniku błędów dietetycznych, czyli...czytaj więcej

Toksoplazmoza

Toksoplazmoza
Toksoplazmoza jest chorobą wywołaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii . Dotyczy głównie ośrodkowego układu nerwowego i oczu. Może być wrodzona lub nabyta. Gospodarzem Toxoplasma gondii jest kot. Można się nią zainfekować poprzez kontakt z kocimi odchodami, zanieczyszczoną glebą, czy też spożycie niemytych warzyw i owoców oraz niedogotowanego mięsa. Pierwotniak ten wnika do ścian naczyń krwionośnych układu nerwowego i wywołuje zapalenie, co skutkuje...czytaj więcej

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Choroba Creutzfeldta-Jakoba
Chroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) jest niezwykle rzadką (1-1,6:1 000 000) i śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną mózgu. Zaliczana jest również do grupy chorób prionowych, czyli chorób układu nerwowego spowodowanych nagromadzeniem białek prionowych (nieprawidłowo zbudowanych). Niestały obraz kliniczny znacznie utrudnia poprawną diagnozę. Często jest ona diagnozowana dopiero post mortem . Postać sporadyczna CJD (sCJD) stanowi 85-95% wszystkich przypadków...czytaj więcej

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 2 (ang. Spinocerebellar ataxia type 2, SCA2) jest podtypem ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 1. Jest chorobą neurodegeneracyjną, dziedziczoną autosomalnie dominująco. Występuje z częstością 1-2 na 100 000 urodzeń [1]. Jej przyczyną jest mutacja w genie ATXN2 (12q23-q24.1), kodującym ataktynę-2, której funkcje jeszcze nie zostały poznane [2]. Ataktyna-2 występuje w cytoplazmie każdej komórki ciała, gdzie wydaje się...czytaj więcej

Objawy kiły układu nerwowego

Objawy kiły układu nerwowego
Kiła (łac. syphilis ) to choroba zakaźna najczęściej przenoszona drogą płciową lub wewnątrzmaciczną. Bakterią wywołującą chorobę jest krętek blady (łac. Treponema pallidum ). Kiła układu nerwowego jest spowodowana inwazją krętka w obrębie opon mózgowo-rdzeniowych, a w późniejszych stadiach w miąższu układu nerwowego. Objawy kiły ujawniają się u około 4-9% nieleczonych osób. Kiła może dać znać o sobie dopiero po kilkunastu latach od zainfekowania. Na...czytaj więcej

Neurologiczne objawy porfirii

Neurologiczne objawy porfirii
Mianem porfirii określa się zaburzenia syntezy hemu, czyli żelazoporfiryny, do jakich dochodzi z powodu bloku enzymatycznego, czyli słabej aktywności przynajmniej jednego z rozkładających hem enzymów. Nadmierne wydalanie porfiryn i ich prekursorów skutkuje ujawnieniem się charakterystycznej oznaki choroby, jak pociemnienie moczu po „kontakcie” ze światłem. Podobnie zachowuje się skóra osób z porfirią: obserwowane są reakcje nadwrażliwości na światło i...czytaj więcej

Strony