Badanie

Zaburzenia funkcjonowania poznawczego u nastolatków maltretowanych w dzieciństwie

Zaburzenia funkcjonowania poznawczego u nastolatków maltretowanych w dzieciństwie
Dzieciństwo to okres, kiedy nasz mózg intensywnie się rozwija. Potrzebuje on wtedy stymulacji ze strony bodźców zewnętrznych. Kształtowane są wtedy m.in. połączenia neuronalne, tak bardzo ważne dla funkcjonowania poznawczego. Cały ten proces zaburzać mogą traumatyczne przeżycia z dzieciństwa – a do takich na pewno możemy zaliczyć maltretowanie. Cały czas przybywa dowodów w postaci wyników badań, które mówią że znęcanie się nad dziećmi w dzieciństwie...czytaj więcej

Wiem, kiedy oszukujesz – neuroobrazowe badanie osób symulujących urazowe uszkodzenie mózgu

Wiem, kiedy oszukujesz – neuroobrazowe badanie osób symulujących urazowe uszkodzenie mózgu
Według amerykańskich neuropsychologów symulowanie objawów jest dość częste. Przy opiniowaniu cywilnych pozwów sądowych szacują oni rozpowszechnienie tego zjawiska na prawie jedną trzecią wszystkich spraw. Poza kontekstem sądowym zdarza się to w prawie co dziesiątym przypadku. Do sprawdzenia, czy ktoś umyślnie stara się pogorszyć swoje wyniki badań w celu uzyskania dodatkowych korzyści, używa się testów wymuszonego wyboru – na przykład zadania dotyczącego...czytaj więcej

Rola urazów czaszkowo mózgowych w rozwoju objawów zespołu stresu pourazowego związanego z działaniami wojennymi

Rola urazów czaszkowo mózgowych w rozwoju objawów zespołu stresu pourazowego związanego z działaniami wojennymi
Działania wojenne są jednym z największych stresorów i często prowadzą do poważnych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Trauma związana z wojną wiąże się z szerokim spektrum szkodliwych czynników, z których najważniejszymi są trauma psychogenna i uszkodzenia mózgu (urazy czaszkowo-mózgowe – ang. craniocerebral trauma – CCT). Następstwem tych czynników często jest zespół stresu pourazowego (ang. post traumatic stress disorder – PTSD) zarówno u...czytaj więcej

Behawioralne i neuronalne podstawy awersji wobec nierówności (inequity aversion) u szczurów

Behawioralne i neuronalne podstawy awersji wobec nierówności (inequity aversion) u szczurów
Tekst autorstwa Moniki Marczak Badanie to omówione jest przez nas na podstawie fenomenalnego wykładu Tobiasa Kalenschera „Behavioral and neural basis of inequity aversion in rats“, który miał miejsce w ramach Neuronus Forum 2016. Konferencja wypełniona była świetnymi wykładami i badaniami – w ramach Neuropsychologii opiszemy niektóre z nich, żeby zachęcić Was do wybrania się tam za rok! Dlaczego to jest ciekawe? Jest bardzo wiele badań, które próbują...czytaj więcej

Wpływ zaburzeń poznawczych, miękkich objawów neurologicznych i objawów subdepresyjnych na funkcjonowanie osób z chorobą afektywną dwubiegunową

Wpływ zaburzeń poznawczych, miękkich objawów neurologicznych i objawów subdepresyjnych na funkcjonowanie osób z chorobą afektywną dwubiegunową
Pomimo leczenia włączającego stabilizatory nastroju i środki przeciwpsychotyczne drugiej generacji, zaburzenia funkcjonowania osób z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD, ang. Bipolar Disorder, BD) pozostają poważnym problemem. Nawet podczas remisji pacjenci z ChAD mogą mieć trudności w codziennych czynnościach, w pracy, utrzymywaniu relacji interpersonalnych i zaangażowaniu w życie rodzinne. Wiele badań zidentyfikowało objawy depresyjne jako...czytaj więcej

Deprywacja snu a depresja

Deprywacja snu a depresja
Chronoterapia jest to stosowana w psychiatrii kontrolowana ekspozycja na czynniki środowiskowe, które mają wpływ na nasze rytmy biologiczne. Zaliczyć możemy do niej m.in. fototerapię, ograniczanie światła, przesunięcie cyklu sen-czuwanie, farmakologiczne terapie chronobiologiczne, a także deprywację snu (ang. sleep deprivation – SD). Naturalny cykl sen – czuwanie trwa nieco dłużej, niż doba. Dzięki zewnętrznym bodźcom możemy dostosować się do...czytaj więcej

Uzależnienie od internetu - przegląd literatury

Uzależnienie od internetu - przegląd literatury
Częstość występowania uzależnienia od Internetu (IA - ang. Internet Addiction ) nie maleje, a wręcz przeciwnie - wzrasta. Zjawisko to można zaobserwować porównując ilość osób uzależnionych jeszcze dziesięć lat temu i teraz. Czym tak naprawdę jest uzależnienie od Internetu i co leży u jego podstaw? Czy i jak można z nim walczyć? Halley Pontes, Daria Kuss i Mark Griffiths podsumowują dotychczasowe dane na ten temat i udzielają odpowiedzi na nurtujące...czytaj więcej

„Bezradny mózg” - aktywność neuronalna w zwierzęcym modelu depresji

„Bezradny mózg” - aktywność neuronalna w zwierzęcym modelu depresji
Podatność i odporność na stres to zagadnienie złożone i wieloaspektowe: nie wszyscy reagujemy na stres tak samo. Niektóre osoby w zetknięciu ze stresującymi sytuacjami rozwijają szereg objawów psychopatologicznych, jak depresja czy zespół stresu pourazowego, podczas gdy inni w takich samych warunkach wykazują wysoki stopień przystosowania. Analiza funkcjonowania układu nerwowego – zarówno na poziomie zmian w zakresie neurotransmisji, neuroanatomii i stanu...czytaj więcej

Problemy z funkcjami wykonawczymi w chorobie Huntingtona pojawiają się bardzo wcześnie

Problemy z funkcjami wykonawczymi w chorobie Huntingtona pojawiają się bardzo wcześnie
Pląsawica Huntingtona (zwana również chorobą Huntingtona, ang. Huntington’s disease, chorea progressiva maior, HD ) należy do grupy chorób genetycznych ośrodkowego układu nerwowego, dziedziczonych autosomalnie dominująco. Charakteryzuje się postępującymi objawami neuropsychiatrycznymi, poznawczymi), a także ze strony aparatu motorycznego (niekontrolowane ruchy). Powodowana jest przez mutację w genie IT15 kodującym białko huntingtynę – polega ona na...czytaj więcej

Obciążenie opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane

Obciążenie opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane ( łac. sclerosis multiplex , SM, ang. multiple sclerosis , MS) to przewlekła i postępująca demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, na którą cierpi około 2.3 miliona ludzi na całym świecie. SM to głównie proces demielinizacji – czyli rozpadu osłonek mielinowych w układzie nerwowym. Choroba może przejawiać się pogorszeniem funkcjonowania i deficytami w sferze fizycznej (ból i upośledzenie systemów: wzrokowego, ruchowego...czytaj więcej

Strony