Badanie

Rola urazów czaszkowo mózgowych w rozwoju objawów zespołu stresu pourazowego związanego z działaniami wojennymi

Rola urazów czaszkowo mózgowych w rozwoju objawów zespołu stresu pourazowego związanego z działaniami wojennymi
Działania wojenne są jednym z największych stresorów i często prowadzą do poważnych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Trauma związana z wojną wiąże się z szerokim spektrum szkodliwych czynników, z których najważniejszymi są trauma psychogenna i uszkodzenia mózgu (urazy czaszkowo-mózgowe – ang. craniocerebral trauma – CCT). Następstwem tych czynników często jest zespół stresu pourazowego (ang. post traumatic stress disorder – PTSD) zarówno u...czytaj więcej

Behawioralne i neuronalne podstawy awersji wobec nierówności (inequity aversion) u szczurów

Behawioralne i neuronalne podstawy awersji wobec nierówności (inequity aversion) u szczurów
Tekst autorstwa Moniki Marczak Badanie to omówione jest przez nas na podstawie fenomenalnego wykładu Tobiasa Kalenschera „Behavioral and neural basis of inequity aversion in rats“, który miał miejsce w ramach Neuronus Forum 2016. Konferencja wypełniona była świetnymi wykładami i badaniami – w ramach Neuropsychologii opiszemy niektóre z nich, żeby zachęcić Was do wybrania się tam za rok! Dlaczego to jest ciekawe? Jest bardzo wiele badań, które próbują...czytaj więcej

Wpływ zaburzeń poznawczych, miękkich objawów neurologicznych i objawów subdepresyjnych na funkcjonowanie osób z chorobą afektywną dwubiegunową

Wpływ zaburzeń poznawczych, miękkich objawów neurologicznych i objawów subdepresyjnych na funkcjonowanie osób z chorobą afektywną dwubiegunową
Pomimo leczenia włączającego stabilizatory nastroju i środki przeciwpsychotyczne drugiej generacji, zaburzenia funkcjonowania osób z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD, ang. Bipolar Disorder, BD) pozostają poważnym problemem. Nawet podczas remisji pacjenci z ChAD mogą mieć trudności w codziennych czynnościach, w pracy, utrzymywaniu relacji interpersonalnych i zaangażowaniu w życie rodzinne. Wiele badań zidentyfikowało objawy depresyjne jako...czytaj więcej

Deprywacja snu a depresja

Deprywacja snu a depresja
Chronoterapia jest to stosowana w psychiatrii kontrolowana ekspozycja na czynniki środowiskowe, które mają wpływ na nasze rytmy biologiczne. Zaliczyć możemy do niej m.in. fototerapię, ograniczanie światła, przesunięcie cyklu sen-czuwanie, farmakologiczne terapie chronobiologiczne, a także deprywację snu (ang. sleep deprivation – SD). Naturalny cykl sen – czuwanie trwa nieco dłużej, niż doba. Dzięki zewnętrznym bodźcom możemy dostosować się do...czytaj więcej

Uzależnienie od internetu - przegląd literatury

Uzależnienie od internetu - przegląd literatury
Częstość występowania uzależnienia od Internetu (IA - ang. Internet Addiction ) nie maleje, a wręcz przeciwnie - wzrasta. Zjawisko to można zaobserwować porównując ilość osób uzależnionych jeszcze dziesięć lat temu i teraz. Czym tak naprawdę jest uzależnienie od Internetu i co leży u jego podstaw? Czy i jak można z nim walczyć? Halley Pontes, Daria Kuss i Mark Griffiths podsumowują dotychczasowe dane na ten temat i udzielają odpowiedzi na nurtujące...czytaj więcej

„Bezradny mózg” - aktywność neuronalna w zwierzęcym modelu depresji

„Bezradny mózg” - aktywność neuronalna w zwierzęcym modelu depresji
Podatność i odporność na stres to zagadnienie złożone i wieloaspektowe: nie wszyscy reagujemy na stres tak samo. Niektóre osoby w zetknięciu ze stresującymi sytuacjami rozwijają szereg objawów psychopatologicznych, jak depresja czy zespół stresu pourazowego, podczas gdy inni w takich samych warunkach wykazują wysoki stopień przystosowania. Analiza funkcjonowania układu nerwowego – zarówno na poziomie zmian w zakresie neurotransmisji, neuroanatomii i stanu...czytaj więcej

Problemy z funkcjami wykonawczymi w chorobie Huntingtona pojawiają się bardzo wcześnie

Problemy z funkcjami wykonawczymi w chorobie Huntingtona pojawiają się bardzo wcześnie
Pląsawica Huntingtona (zwana również chorobą Huntingtona, ang. Huntington’s disease, chorea progressiva maior, HD ) należy do grupy chorób genetycznych ośrodkowego układu nerwowego, dziedziczonych autosomalnie dominująco. Charakteryzuje się postępującymi objawami neuropsychiatrycznymi, poznawczymi), a także ze strony aparatu motorycznego (niekontrolowane ruchy). Powodowana jest przez mutację w genie IT15 kodującym białko huntingtynę – polega ona na...czytaj więcej

Obciążenie opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane

Obciążenie opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane ( łac. sclerosis multiplex , SM, ang. multiple sclerosis , MS) to przewlekła i postępująca demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, na którą cierpi około 2.3 miliona ludzi na całym świecie. SM to głównie proces demielinizacji – czyli rozpadu osłonek mielinowych w układzie nerwowym. Choroba może przejawiać się pogorszeniem funkcjonowania i deficytami w sferze fizycznej (ból i upośledzenie systemów: wzrokowego, ruchowego...czytaj więcej

Pamiętam cię, bo charakterystycznie ruszasz twarzą

Pamiętam cię, bo charakterystycznie ruszasz twarzą
Zazwyczaj nie mamy problemów z rozpoznaniem naszych znajomych i członków rodziny w tłumie nieznanych twarzy. Są jednak osoby, które mają z tym duży kłopot. Ludzie z prozopagnozją nie potrafią rozpoznawać twarzy. Nie oznacza to, że nie pamiętają skąd znają daną osobę – osoby te mają swoistą „ślepotę” twarzy, a osoby znajome wydają się im obce. W skrajnych przypadkach nie rozpoznają członków najbliższej rodziny lub nawet samego siebie. Na tak nasiloną formę...czytaj więcej

A gdyby tak … móc włączać i wyłączać sny?

A gdyby tak … móc włączać i wyłączać sny?
Marzenia senne są zjawiskiem fascynującym i tajemniczym. Sposób ich interpretacji w przeważającej mierze ugruntowany jest przez dorobek psychodynamicznych teorii osobowości, według których sny są „spełnieniem życia”. Wbrew popularnemu stwierdzeniu mówiącemu, że „ nic mi się dzisiaj nie śniło” , marzenia senne pojawiają się u każdego. Odpowiada za nie faza REM (ang. r apid eye movement ), zwana także snem paradoksalnym. Mózg przejawia w niej wysoką...czytaj więcej

Strony