Badanie

Kontekst emocjonalny a impulsywność u dzieci z ADHD – badania z użyciem EEG

Kontekst emocjonalny a impulsywność u dzieci z ADHD – badania z użyciem EEG
Dzieci z ADHD muszą wkładać więcej wysiłku, aby hamować impulsywność tak samo dobrze, jak ich zdrowi rówieśnicy. Emocjonalny ładunek zadania dodatkowo je utrudnia. Wśród objawów charakteryzujących zespół nadpobudliwości psychoruchowej ( attention-deficit/hyperactivity disorder- ADHD ) jako jedne z podstawowych wymieniane są trudności z zahamowaniem reakcji ( response inhibition ). Na poziomie symptomów możliwych do zaobserwowania, przejawiają się one...czytaj więcej

Wypowiedziane, czyli lepiej zapamiętane?

Wypowiedziane, czyli lepiej zapamiętane?
Istnieje dość dobrze udokumentowane w literaturze naukowej zjawisko, mówiące o tym, że słowa czytane na głos są mają tendencję do lepszego zapadania w pamięć (ang. production effect ). Typowe eksperymenty badające ten efekt, opierają się na zadaniu, w którym prezentuje się badanemu listę słów i prosi się o przeczytanie połowy z nich po cichu, drugiej połowy na głos, a następnie ich odpamiętanie. Wyniki wskazują na to, że słowa czytane głośno zapamiętywane...czytaj więcej

Stres prenatalny a zaburzenia zachowania u dzieci

Stres prenatalny a zaburzenia zachowania u dzieci
Stres prenatalny ma bardzo niekorzystny wpływ na rozwijający się płód – hamowany jest rozwój układów odpowiedzialnych za regulację behawioralną i emocjonalną dziecka, w tym układ podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA ). Podwyższa on również ryzyko występowania zachowań internalizacyjnych i eksternalizacyjnych w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Do zaburzeń internalizacyjnych zaliczamy m.in. depresję i niepokój...czytaj więcej

Choroba Huntingtona a deficyty poznawcze

Choroba Huntingtona a deficyty poznawcze
Pląsawica Huntingtona jest chorobą neurodegeneracyjną o podłożu genetycznym, dziedziczoną autosomalnie dominująco. Najczęściej objawia się między 35 a 44 rokiem życia. Nasilenie, przebieg oraz wiek, w którym się pojawia, są silnie zdeterminowane przez ilość powtórzeń trójek nukleotydowych CAGkodujących glutaminę. Zdrowy człowiek posiada od 6 do 35 powtórzeń CAG. Mutacja w genie IT15 powoduje, że liczba wspomnianych trójek nukleotydowych zwiększa się od 39...czytaj więcej

Podejmowanie decyzji z perspektywy neurobiologii

Podejmowanie decyzji z perspektywy neurobiologii
Podejmowanie decyzji to bardzo ważna, a jednocześnie prozaiczna część codziennego życia. Decyzje mogą dotyczyć najprostszych rzeczy, jednak osoba musi dokonać analizy korzyści i strat i na jej podstawie wybrać jedną z opcji, co bywa niełatwe. Włoscy badacze postanowili sprawdzić neuronalne podłoże procesów decyzyjnych; w tym to, czy wartość oraz dostępność ewentualnej korzyści lub straty angażują różne struktury mózgowe. Wcześniejsze badania Procesy...czytaj więcej

Wiek szczurów a podejmowanie ryzykownych decyzji

Wiek szczurów a podejmowanie ryzykownych decyzji
Dotychczasowe badania wskazują, że na strategie podejmowania decyzji u szczurów wpływają, na wiele sposobów, różnorodne czynniki. W ostatnio opublikowanym artykule naukowcy z Uniwersytetu Arizony podjęli próbę wyjaśnienia tego, jak wiek gryzoni wpływa na ich strategie podejmowania decyzji. Istotne rezultaty przyniosło badanie za pomocą dość skomplikowanej procedury, której głównym założeniem było umieszczenie szczurów w boksie z dwoma dźwigniami, z...czytaj więcej

Trudno myśleć, kiedy boli głowa. Charakter dysfunkcji poznawczych w przebiegu migreny

Trudno myśleć, kiedy boli głowa. Charakter dysfunkcji poznawczych w przebiegu migreny
Osłabienie funkcji poznawczych podczas migrenowych bólów głowy jest zjawiskiem powszechnym, chociaż badania naukowe w tym obszarze charakteryzują się dużą niespójnością. Gil-Gouveia i in. (2015) dokonali systematycznego przeglądu literatury opisującej to zagadnienie. Przeszukano największe bazy publikacji naukowych, a następnie w oparciu o restrykcyjne kryteria wybrano dziesięć artykułów. Opisują one funkcjonowanie poznawcze osób cierpiących na migreny (...czytaj więcej

Moja afazja

Moja afazja
Afazja jest to częściowe lub całkowite zaburzenie czynności mowy u człowieka, z zaznaczeniem, że opanował on uprzednio tę umiejętność. Spowodowana jest organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych. Klasyczny podział afazji obejmuje: afazję Brocki (problemy z generowaniem mowy, osoba ma problemy z wypowiadaniem słów) i afazję Wernickiego (zaburzenia związane z rozumieniem mowy). Najczęściej spotykane są jednak afazje mieszane, zawierające...czytaj więcej

Słuch absolutny a funkcje wykonawcze

Słuch absolutny a funkcje wykonawcze
Ludzie obdarzeni słuchem absolutnym potrafią szybko i dokładnie rozpoznawać nuty bez korzystania z zewnętrznego odniesienia. Bezwzględna wysokość dźwięku jest oceniana na podstawie jego percepcji sensorycznej – bez porównywania do dźwięku wzorcowego. Badania wykazały, że muzycy ze słuchem absolutnym lepiej funkcjonują pod względem poznawczym niż ich pozbawieni słuchu absolutnego koledzy. Nie było natomiast wiadomo, czy sprawność w zakresie rozpoznawanie...czytaj więcej

Dlaczego rozproszona uwaga wcale nie jest zła? O tym, jak myślą geniusze

Dlaczego rozproszona uwaga wcale nie jest zła? O tym, jak myślą geniusze
Kreatywność już w przeszłości była kojarzona z nietypowym funkcjonowaniem uwagi, ale wciąż zagadką jest to, jakie aspekty tych dwóch procesów pozostają ze sobą w związku (Zambelina i in., 2015). Omawianym tematem zainteresowali się ostatnio naukowcy z Northwestern University w USA. Wyniki ich badań zdają się wiele wyjaśniać, choć jest to oczywiście tylko jeden z pierwszych kroków w kierunku zrozumienia istoty geniuszu. Podstawy teoretyczne badania...czytaj więcej

Strony