Neuropsychologia

This is description for "neuropsychologia" category with "Baza Wiedzy" supercategory

Polekowe bóle głowy

Polekowe bóle głowy
Lecząc choroby wewnętrzne stosujemy różnego rodzaju substancje chemiczne, zwane lekami. Substancje te w określony sposób wpływają na nasz organizm. Zwalczają jakiś objaw, chorobę czy patogen. Jednak czasem mogą powodować rozmaite działania niepożądane np. antybiotyki oprócz bakterii chorobotwórczych zabijają bakterie probiotyczne w mikroflorze jelitowej, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jelit i odporności. Podobnie jest z innymi lekami...czytaj więcej

Schizofrenia – objawy i diagnostyka

Schizofrenia – objawy i diagnostyka
Schizofrenia to zaburzenie psychiczne o poważnym przebiegu. Charakteryzuje się współwystępowaniem zaburzeń myślenia, percepcji, emocji, mowy, tożsamości i zachowania. Powszechne są także urojenia i omamy np. słyszenie głosów. Choroba doprowadza do nieprawidłowego postrzegania, odbioru, interpretowania i przeżywania rzeczywistości. Jest więc zaburzeniem psychotycznym. Istnieje kilka postaci schizofrenii – paranoidalna, hebefreniczna, katatoniczna, prosta,...czytaj więcej

Łagodne zaburzenia poznawcze. Co o nich wiemy?

Łagodne zaburzenia poznawcze. Co o nich wiemy?
Większość osób starszych zauważa u siebie pogorszenie się sprawności umysłowej. Opisują je jako trudności z zapamiętywaniem, zapominaniem, rozkojarzeniem, część twierdzi, że ma „sklerozę”. Szacuje się, że u 60% osób powyżej 65 roku życia występuje osłabienie funkcji pamięci. Część z tych osób obawia się choroby otępiennej, inni się nie przejmują, widząc w tym “uroki” starości. Opinie te odzwierciedlają potwierdzone obserwacje. Pogorszenie się funkcji...czytaj więcej

PTSD - zespół stresu pourazowego

PTSD - zespół stresu pourazowego
Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe (ang. postraumatic stress disorder, PTSD ) to zaburzenie lękowe występujące u osób narażonych na wydarzenie traumatyczne. Jest zatem uwarunkowane środowiskowo, gdyż bez przerażającego stresora – nie wystąpi. Zaburzenie charakteryzuje się ponownym przeżywaniem wydarzenia, któremu towarzyszą objawy nadpobudliwości, odrętwienia emocjonalnego oraz unikania wszystkiego, co mogłoby wywołać wspomnienie...czytaj więcej

Interwencja kryzysowa w neuropsychologii klinicznej – choroba neurologiczna z perspektywy psychologii kryzysu

Interwencja kryzysowa w neuropsychologii klinicznej – choroba neurologiczna z perspektywy psychologii kryzysu
Autorką tekstu jest Justyna Wiśniowska Interwencja kryzysowa w literaturze, wprowadzającej w tematykę pracy klinicznej psychologa w obszarze neurologii, jest wymieniana jako jedna z trzech kompetencji neuropsychologa klinicznego, zaraz obok diagnozy i rehabilitacji (np. Misztal, Szepietowska, 2008). Co się stało, że tak mało miejsca jest poświęcone działaniom interwencyjnym, a szkolenia mające przygotować do zawodu neuropsychologa nie obejmują kształcenia...czytaj więcej

Cukrzyca jako czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu

Cukrzyca jako czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
Autorką poniższego tekstu jest Pani Adrianna Frydrysiak. Tekst został nagrodzony w ramach konkursu organizowanego przez portal Neuropsychologia.org. Wprowadzenie Udary mózgu są dużym problemem społecznym. Przy czym udary niedokrwienne mózgu występują czterokrotnie częściej niż udary krwotoczne. [3] Udar niedokrwienny jest spowodowany ogniskowym zamknięciem światła naczynia, co prowadzi do przerwania dopływu tlenu i glukozy do mózgu z następczym...czytaj więcej

Anoreksja

Anoreksja
Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny Jadłowstręt psychiczny (łac. anorexia nervosa, AN; anoreksja) to jedno z głównych i najlepiej opisanych zaburzeń odżywiania, którego początki obserwuje się w okresie dorastania. Nazwa zaburzenia „anorexia” pochodzi z greki, gdzie: „an” – oznacza: „brak”, „pozbawienie”; „orexis” – „apetyt”. Tłumacząc na język polski, będziemy w tym przypadku mówić o „niechęci do jedzenia”, czyli braku łaknienia, apetytu...czytaj więcej

Depresja – objawy i diagnostyka

Depresja – objawy i diagnostyka
Depresja to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się obniżeniem nastroju, utratą zainteresowań i odczuwania przyjemności, spadkiem energii i poczucia własnej wartości, przeświadczeniem o własnej winie za wszelakie zdarzenia, zaburzeniami snu i apetytu oraz trudnościami w koncentracji. Depresji często towarzyszą objawy lęku. Zaburzenie może być przewlekłe lub nawracające. Okres nasilenia objawów doprowadza do ograniczenia normalnego funkcjonowania i...czytaj więcej

Choroba Tay-Sachsa

Choroba Tay-Sachsa
Każdy kontynent, kraj, region, czy wreszcie grupa etniczna wyróżniają się specyficzną kulturą i różnicami z niej wynikającymi. Niektóre społeczeństwa pozostają nawet zamknięte na pozostałe po to, by pielęgnować tradycję i nie dopuścić do „mieszania się” krwi. Są to tzw. społeczeństwa hermetyczne, w których nierzadko dochodzi do małżeństw spokrewnionych, co z kolei miewa przełożenie na pojawienie się nieprawidłowych zmian (mutacji) w materiale genetycznym...czytaj więcej

Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym

Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym
Napad padaczkowy jest objawem nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych w mózgu. Może przybierać różne formy – od klasycznych napadów drgawek, po nietypowe napady nieświadomości. Bardzo ważne jest, by umieć wtedy właściwie pomóc choremu, a nie pozostawiać go bez opieki. Napady padaczkowe mogą wystąpić o każdej porze dnia i w każdym miejscu, dlatego też warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy chorym na padaczkę. Objawy napadu padaczkowego Objawy...czytaj więcej

Strony