Zespół Guillaina-Barrégo

Zespół Guillaina-Barrégo
Zespół Guillaina-Barrégo (ang. Guillain-Barré syndrome, GBS), znany też jako ostra zapalna demielinizacyjna polineuropatia, to rzadko występująca, jednofazowa choroba o charakterze autoimmunologicznym. Jej rozpowszechnienie oszacowano na 1-9:100 000. Ogólna, roczna częstość występowania waha się od 1:91 000 do 1:55 000. Choroba może się pojawić u ludzi w każdym wieku i nieco częściej dotyczy mężczyzn. Jej początek wiąże się z wcześniejszym przebyciem infekcji układu oddechowego lub pokarmowego, a cechą charakterystyczną jest symetryczne osłabienie mięśni i zniesienie odruchów ścięgnistych o charakterze wstępującym. Obserwowane są również niedowłady. Zespół Guillaina-Barrégo może być rożnie nasilony – od łagodnych objawów, po ciężkie, zagrażające życiu.
 
Postacie zespołu  Guillaina-Barrégo
 
Zespół Guillaina-Barrégo jest klinicznie niejednorodny. Występuje kilka postaci tego schorzenia:
  • ostra zapalna demielinizacyjna polineuropatia, ang. acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (AIDP),
  • ostra aksonalna neuropatia ruchowa, ang.  acute motor axonal neuropathy (AMAN),
  • ostra aksonalna neuropatia ruchowo-czuciowa, ang. acute motor-sensory axonal neuropathy (AMSAN),
  • zespół Millera-Fishera, ang. , Miller-Fisher syndrome (MFS)
i inne postacie uznane za „regionalne” w danym obszarze geograficznym.
 
Przyczyny zespołu
 
Jak wspomniano wcześniej, w etiologii choroby duże znaczenie przypisuje się czynnikom zapalnym. Zazwyczaj wystąpienie objawów poprzedza infekcja. Głównym patogenem inicjującym chorobę okazuje się być Campylobacter jejuni – bakteria wywołująca zakażenia pokarmowe. Pozostałe to: cytomegalowirus, wirus Epsteina-Barra, Mycoplasma pneumoniae i Haemophilus influenzae. Ponadto zespół Guillaina-Barrégo był stwierdzany po operacji chirurgicznej, a także szczepieniu przeciw grypie sezonowej. Były to jednak sytuacje bardzo rzadkie. O wiele większe ryzyko zespołu Guillaina-Barrégo występowało po przechorowaniu grypy. Warto wiedzieć, że objawy chorobowe zaczynają się rozwijać po około tygodniu, do dwóch od infekcji, a stają się maksymalnie nasilone do czterech tygodni.
 
Objawy i diagnostyka zespołu Guillaina-Barrégo
 
Pierwszymi objawami mogącymi sugerować zespół Guillaina-Barrégo są parestezje (mrowienia, drętwienia) dłoni i stóp rozprzestrzeniające się stopniowo na kolejne partie ciała. Często towarzyszy im osłabienie siły mięśniowej, rzadziej niedowłady. Osłabienie siły mięśniowej widoczne jest m.in. w trudności lub niemożności unoszenia kończyn. Chory przykładowo nie jest w stanie chodzić po schodach, wspiąć się na palce, czy też chodzić na piętach. Ponadto ma trudności z przygotowaniem posiłku, trzymaniem kubka, sztućców, uczesaniem się i pisaniem.
Nasilenie objawów może być różne. Jedni pacjenci mogą skarżyć się na nieznaczne dolegliwości, podczas gdy inni będą doświadczać porażenia kończyn i twarzy, zaburzeń mowy, połykania i niewydolności oddechowej.
 
Aby rozpoznać zespół, lekarz musi zebrać szczegółowy wywiad i zbadać pacjenta. Najlepiej gdyby pacjent szybko został skierowany do neurologa. Najistotniejszym badaniem jest analiza płynu mózgowo-rdzeniowego, który zostaje pobrany podczas punkcji lędźwiowej. Stwierdza się w nim podwyższone stężenie białka, przy prawidłowej lub nieznacznie podwyższonej cytozie. Ponadto wykonywana jest elektroneurografia, czyli badanie przewodnictwa nerwowego.
W diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę choroby przebiegające z osłabieniem mięśni, takie jak miastenia, botulizm, porażenie okresowe, polio, zapalenia pnia mózgu, neuropatie związane z boreliozą, zapaleniem naczyń, porfirią i innymi infekcjami.
 
Możliwości leczenia
 
Leczenie pacjenta zależy od jego stanu. Zazwyczaj stosowana jest plazmafereza i dożylna terapia immunoglobulinami. Jeśli dochodzi do niewydolności oddechowej i zaburzeń autonomicznych (zaburzenia pracy serca), wówczas konieczne jest leczenie na oddziale intensywnej terapii. Pacjent zostaje zaintubowany i wentylowany za pomocą respiratora. Gdy doszło do zaburzeń połykania, choremu zakładana jest sonda nosowo-żoładkowa i za jej pomocą jest żywiony i dopajany. Bardzo ważna jest także terapia bólu.
Rehabilitacja ruchowa powinna być wdrożona tak szybko, jak to tylko możliwe (najlepiej już w pierwszym dniu leczenia, mogą to być ćwiczenia bierne), aby zapobiec unieruchomieniu i umożliwić szybszy powrót do sprawności. Większość osób dotkniętych zespołem Guillaina-Barrégo wraca do całkowitej sprawności ruchowej. Po zakończeniu leczenia możliwe jest jednak odczuwanie osłabienia siły mięśniowej i parestezji. Dotychczas nie stwierdzono u pacjentów nawrotów choroby.
 
Na podstawie:
  1. Siemiński M. Immunoglobuliny w terapii zespołu Guillaina-Barrégo. Polski Przegląd Neurologiczny 2012, tom 8, 3, 120–128
  2. Lipowska M., Kwieciński H. Zespół Guillaina-Barrégo. Przew Lek 2006; 9: 59-65
  3. Szwed K. et all. Przebieg kliniczny i odległe następstwa zespołu Guillaina-Barrégo u dzieci. Pediatria Polska. Volume 87, Issue 1, January–February 2012, Pages 47–53
  4. Andrews N., et al.: Guillain-Barré syndrome and H1N1 (2009) pandemic influenza vaccination using an AS03 adjuvanted vaccine in the United Kingdom: self-controlled case series. Vaccine, 2011; 29 (45): 7878–7882.
  5. Kwong J.C. i wsp.: Risk of Guillain-Barré syndrome after seasonal influenza vaccination and influenza health-care encounters: a self-controlled study. Lancet, 2013; 13:769–776
  6. Orphanet: Guillain-Barré syndrome Dostęp z dn. 30.06.2015 r.
Co to za choroba? Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, w której dochodzi do postępujących zaburzeń pamięci o... czytaj więcej
  Depresja nazywana bywa chorobą XXI wieku. W dużej mierze jest to stwierdzenie prawdziwe, gdyż to właśnie depresja plasuje s... czytaj więcej
Pod koniec 2011 roku miała miejsce premiera pierwszego sezonu brytyjskiego serialu “Black Mirror”, mało znanego wówczas twórc... czytaj więcej
Żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej otwarty i przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami – t... czytaj więcej