Weź udział w cyklu bezpłatnych spotkań dotyczących choroby Alzheimera

Weź udział w cyklu bezpłatnych spotkań dotyczących choroby Alzheimera
Fundacja Medicover zaprasza do udziału w Programie promocji zdrowia, wczesnego wykrywania i profilaktyki zaburzeń poznawczych u osób starszych dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie rusza 7 grupa spotkań edukacyjno-rozwojowych. Uczestnicy Programu pogłębiają wiedzę jak rozpoznać, u siebie lub swoich bliskich, pierwsze objawy zaburzeń pamięci i jak im przeciwdziałać, poznają ćwiczenia wzmacniające pamięć oraz zwiększają umiejętność radzenia sobie z emocjami (takimi jak złość, poczucie winy, bezradność, smutek), które pojawiają się przy opiece nad osobą z zaburzeniami pamięci. Istotnym elementem spotkań, który doceniają uczestnicy spotkań są materiały edukacyjne i publikacja z praktycznymi wskazówkami ekspertów prowadzących zajęcia.

Specjaliści wskazują, że jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń pamięci jest choroba Alzheimera. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę cierpi obecnie ponad 250 tysięcy osób i wraz z wydłużaniem się średniej długości życia zachorowalność na chorobę Alzheimera w kolejnych latach wzrośnie. Wiele osób starszych zbyt późno zgłasza się do lekarzy z trudnościami z pamięcią uważając, że „przecież w moim wieku to naturalne”. Nierzadko również członkowie rodziny bagatelizują objawy przypisując je naturalnemu procesowi starzenia się lub złośliwemu zachowaniu bliskiego. Z czasem choroba utrudnia codzienne funkcjonowanie i rodzi wiele pytań i wątpliwości. Jak się zachowywać? Co mówić? Gdzie szukać pomocy?

„Pragniemy dzielić się z osobami starszymi naszą wiedzą i doświadczeniem we wspieraniu osób cierpiących na choroby wieku podeszłego i ich opiekunów. Wiele osób starszych zbyt późno zgłasza się do lekarzy z trudnościami z pamięcią uważając, że „przecież w moim wieku to normalne”. Często osoby z najbliższego otoczenia również bagatelizują objawy przypisując je naturalnemu procesowi starzenia się - mówi Karolina Jurga – Psycholog ds. osób starszych i Koordynatorka Programu. Widzimy potrzebę zwiększania świadomości osób starszych na temat przyczyn zaburzeń pamięci, dostarczania wiedzy na temat pierwszych symptomów. Wspierania osób które już doświadczają objawów, zarówno samych chorych, jak i ich opiekunów” – dodaje.

Od 2 września już 7 grupa weźmie udział w cyklu 5, bezpłatnych spotkań, podczas których eksperci min. z dziedziny geriatrii, psychologii, rehabilitacji dzielą się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi tego, jak wspierać pamięć i jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami związanymi z zaburzeniami pamięci i chorobami wieku podeszłego. Program zakłada możliwość skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, podczas których udzieli on im wsparcia i wskazówek do radzenia sobie z konkretnymi trudnymi sytuacjami. Do udziału w spotkaniach Fundacja Medicover zaprasza osoby powyżej Partner Projektu: „Program promocji zdrowia, wczesnego wykrywania i profilaktyki zaburzeń poznawczych” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 60 roku życia z województwa mazowieckiego – zarówno te, które bezpośrednio zmagają się z chorobą, jak i te, które są zainteresowane tematem lub opiekują się osobą starszą doświadczającą zaburzeń pamięci (w tym choroby Alzheimera).

Spotkania odbywać się będą w Centrum Geriatrii i Leczenia Chorób Przewlekłych w Warszawie, ul. Nowolipie 18. Poprowadzą je min. dr Milena Słoń - specjalista geriatra i Konsultant Merytoryczny Programu oraz mgr Karolina Jurga – Psycholog i Koordynator Programu.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 519 331 291 oraz mailowo: dbamopamiec@medicover.pl

Więcej informacji o programie oraz szczegółowy harmonogram spotkań na stornie www.medicover.pl w zakładce Fundacja Medicover / Dbam o pamięć

O Fundacji Medicover: Fundacja Medicover, została powołana przez Grupę Medicover w poczuciu odpowiedzialności by wypełniać misję społeczną. Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy, kształtowanie społecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność skupiona jest na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

Kontakt dla mediów: Karolina Jurga Koordynatorka Programu Psycholog ds. osób starszych tel. kom.: 506 388 055 e-mail: dbamopamiec@medicover.pl

Christine Preißmann – pochodząca z Niemiec lekarka i psychoterapeutka – jest autorką wielu publikacji, które w znaczący sposó... czytaj więcej
4 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga już edycja konferencji Brainstorm organizowanej przez Stude... czytaj więcej
        Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychol... czytaj więcej
Z Profesorem Jerzym Vetulanim, psychofarmakologiem i neurobiologiem  z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, autorem... czytaj więcej