Tydzień Mózgu w Warszawie

Tydzień Mózgu w Warszawie

Tydzień Mózgu to coroczna akcja popularyzująca wiedzę o działaniu mózgu i układu nerwowego.
Od 15 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN organizowane są wykłady, warsztaty i laboratoria z udziałem najwybitniejszych ekspertów neuropsychologów, neurobiologów, neurologów, psychiatrów i neurofizyków. 

Swoją obecność potwierdzili już: 

 • prof. dr hab. med. Maria Barcikowska
 • dr inż. Paweł Hottowy
 • dr n. med. Sławomir Murawiec
 • prof. Krzysztof Turlejski
 • prof. Włodzisław Duch

W tym roku impreza odbędzie się w dniach 16-20 marca, zaś rejestracja na warsztaty rusza już 16 lutego. Warsztaty odbywać się będą w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. 

Zapowiadane przez organizatorów tematy wyglądają niezwykle interesująco: 

 • Zielony mózg - tematem warsztatów będą zwierzęta modyfikowane genetycznie ich obrazowanie mikroskopowe i zastosowanie w laboratorium neurobiologicznym. Zapoznamy się z modyfikowanymi genetycznie zwierzętami, których komórki nerwowe świecą na zielono w świetle UV i ich zastosowaniem w badaniach neurobiologicznych. Zaprezentowane zostaną również różne rodzaje mikroskopii, w tym mikroskopia przyżyciowa in-vivo, polegająca na rekonstrukcji przestrzennych obrazów mózgu w rozdzielczości pozwalającej na obserwacje pojedynczych komórek w mózgu żywego zwierzęcia.
 • Jak badamy tajemnice mysiego umysłu? - warsztaty to wyjątkowa możliwość poznania technik behawioralnych stosowanych przez naukowców badających działanie mózgu. W trakcie prezentacji i pokazów urządzeń uczestnicy poznają odpowiedzi na fascynujące pytania dotyczące zachowania zwierząt laboratoryjnych.
 • Warsztaty histologiczne - praktyczne przedstawienie metod barwień immunofluorescencyjnych i enzymatycznych mózgu. Po zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi w laboratorium, każdy uczestnik własnoręcznie przygotuje preparat mikroskopowy. Zaprezentowane zostaną obrazy barwień prowadzonych różnego rodzaju technikami od prostych metod immunohistochemicznych, poprzez technikę "tęczowych neuronów" (brainbow) po "przejrzysty mózg" (CLARITY).
 • Pamięciowy labirynt - warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania sprzętu jakim są gogle do wirtualnej rzeczywistości, a także ich wykorzystanie w badaniach nad pamięcią przestrzenną. Osoby chętne będą miały możliwość przejścia przez wirtualny labirynt i sprawdzenie swojej pamięci. Zapoznają się również z procedurą badań przy użyciu tego narzędzia. 
 • Eye tracking w badaniach uwagi wzrokowej - celem warsztatów jest nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań eye-trackingowych. Warsztat będzie obejmował wprowadzenie w podstawy teoretyczne i przeprowadzenie przykładowego eksperymentu z wykorzystaniem urządzenia. Ochotnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w badaniu zapisu ruchów oczu, przeanalizowania własnych ścieżek wzrokowych. Ponadto zaprezentowany zostanie program służący do graficznej prezentacji  (mapy uwagi, mapy cieplne) wyników badań psychologicznych z zastosowaniem tego narzędzia. 
 • Fizyka pracy serca i mózgu - na warsztatach zademonstrujemy sposób zapisu i przetwarzania pomiarów EEG, a następnie jego zastosowanie do lokalizacji aktywności bioelektrycznej mózgu. Omówimy liniowe oraz nieliniowe metody analizy sygnałów uzyskanych z EEG oraz EKG. Zostaną również zaprezentowane najprostsze sposoby modelowania pracy mózgu i serca.

 
Portal Neuropsychologia.org został patronem medialnym wydarzenia. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy! Więcej informacji znajdziecie na stronie wydarzenia: www.tydzienmozgu.nencki.gov.pl

Christine Preißmann – pochodząca z Niemiec lekarka i psychoterapeutka – jest autorką wielu publikacji, które w znaczący sposó... czytaj więcej
4 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga już edycja konferencji Brainstorm organizowanej przez Stude... czytaj więcej
        Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychol... czytaj więcej
Z Profesorem Jerzym Vetulanim, psychofarmakologiem i neurobiologiem  z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, autorem... czytaj więcej