Śmiertelna bezsenność rodzinna

Śmiertelna bezsenność rodzinna
Śmiertelna bezsenność rodzinna (ang. fatal familial insomnia, FFI) podobnie jak choroba Creutzfeldta-Jakoba należy do tzw. neurodegeneracyjnych chorób prionowych. Jest dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, spowodowana mutacją w genie PRNP, znajdującym się na chromosomie 20. Przebieg choroby jest szybki, ale może się różnić nawet między poszczególnymi chorymi w obrębie jednej rodziny. Należy wspomnieć, że przy każdym poczęciu dziecka rodzica będącego nosicielem wadliwego genu istnieje 50% ryzyka na to, że dziecko urodzi się chore. Niestety na dzień dzisiejszy śmiertelna bezsenność rodzinna pozostaje nieuleczalna.
 
Warto przeczytać: choroba Creutzfeldta-Jakoba
 
Co to są choroby prionowe?
 
Choroby prionowe (pasażowalne encefalopatie gąbczaste, ang. transmissible spongiform encephalopathies - TSE) to grupa schorzeń obejmujących układ nerwowy. Upośledzają one funkcje mózgu skutkując zaburzeniami pamięci, osobowości i zachowania. Doprowadzają do otępienia i zaburzeń koordynacji ruchowej pod postacią ataksji. Pierwsze objawy tych chorób obserwowane są w wieku dorosłym i pogłębiają się w miarę upływu czasu.  Do zgonu pacjenta z chorobą prionową zwykle dochodzi w ciągu kilku miesięcy lub lat od wystąpienia pierwszych objawów.
Są to choroby występujące bardzo rzadko, a częstość ich występowania na całym świecie jest jeszcze nieznana. Badania wskazują, że choroby prionowe mogą dotyczyć jednej osoby na milion rocznie.
 
Skutki mutacji
 
Priony to białkowe cząsteczki zakaźne, które powstają z normalnych białek znajdujących się w organizmie. Gdy dojdzie do zmian przestrzennych ich cząsteczki, wówczas stają się nieprawidłowym białkiem infekcyjnym.
Mutacja w kodonie 178 genu PRNP (PrP) i metionina w kodonie 129 genu PRNP doprowadzają do tworzenia się nieprawidłowych białek prionowych, które gromadzą się w mózgu i doprowadzają do jego uszkodzenia. Uszkodzenia nie omijają też wzgórza, które jest odpowiedzialne m.in. za regulację snu.
 
Objawy  FFI
 
Pierwsze objawy śmiertelnej bezsenności rodzinnej pojawiają się około 3.-6. dekady życia. Obejmują bezsenność pogłębiającą się w czasie oraz realistyczne sny, gdy już udaje się zasnąć. Jednak u niektórych osób bezsenność nie rozwija się aż do późnych stadiów choroby.
W przebiegu śmiertelnej bezsenności rodzinnej występują również zaburzenia autonomiczne, jak nadmierna potliwość, tachykardia, hiperwentylacja, hipertermia i nadciśnienie tętnicze. Pojawiają się objawy piramidowe i móżdżkowe, mioklonie i otępienie.
Śmiertelna bezsenność rodzinna nie ma określonego schematu. Jej przebieg i objawy różnią się nawet pomiędzy obciążonymi nią członkami jednej rodziny.
Choroba zwykle prowadzi do śmierci w ciągu kilku miesięcy do kilku lat od wystąpienia pierwszych objawów.
 
Diagnostyka choroby
 
Pacjent z podejrzeniem śmiertelnej bezsenności rodzinnej powinien zostać skierowany do lekarza neurologa i psychiatry.  Oprócz wywiadu i badania neurologicznego wykonywane są także badania neuroobrazowe i elektroencefalogram.
Rezonans magnetyczny głowy jest najczęściej prawidłowy – z wyjątkiem zaniku. Elektroencefalogram może wskazywać na rozlane zwolnienie czynności podstawowej mózgu. W zaawansowanym stadium choroby może występować zapis periodyczny.
W obrazie patologicznym tkanki mózgowej stwierdza się ubytek neuronów i gliozę (jakby blizny) w obrębie wzgórza. Zmian gąbczastych w mózgu nie stwierdza się lub są niewielkie.
Potwierdzeniem diagnozy jest wykonanie badań genetycznych.
 
Możliwości leczenia
 
Klasyczne leki stosowane w leczeniu bezsenności są nieskuteczne. Postępowanie lecznicze opiera się na łagodzeniu objawów, o ile jeśli jest to możliwe. Pacjenci i ich rodziny powinni znaleźć się pod opieką genetyka i psychologa.
 
Na podstawie:

1. Rowland L. P., Pedley T. A. (red wyd. pol. Kwieciński H., Kamińska A. M.) Neurologia Merritta. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2014
2. Manji H., Connolly S., Dorward N., Kitchen N., Mehta A., Wills A., red. nauk. wyd. pol. Barycki J. Oksfordzki podręcznik neurologii, Czelej, Lublin 2010 (publikacja angielska: 2007)
3. Zaidat O.O., Lerner A.J. wyd. I polskie, red. H. Kwieciński, Neurologia. The Little Black Book. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010
4. Prion Disease. Genetics Home Reference. 2014. Dostę z dn. 25.09.2015
5. Prion Diseases. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 2011
6. James A Mastrianni. Genetic Prion Diseases. GeneReviews. 2014;

Co to za choroba? Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, w której dochodzi do postępujących zaburzeń pamięci o... czytaj więcej
  Depresja nazywana bywa chorobą XXI wieku. W dużej mierze jest to stwierdzenie prawdziwe, gdyż to właśnie depresja plasuje s... czytaj więcej
Pod koniec 2011 roku miała miejsce premiera pierwszego sezonu brytyjskiego serialu “Black Mirror”, mało znanego wówczas twórc... czytaj więcej
Żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej otwarty i przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami – t... czytaj więcej