Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych

Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych

W naukach społecznych ucieleśnienie (embodiment) stanowi nowy paradygmat, który pozwala na analizę dualizmów takich jak: ciało-umysł, podmiot-przedmiot, natura-kultura wykraczającą poza dotychczasowe ograniczenia pojęciowe. Najważniejszą podstawą teoretyczno-filozoficzną obu dziedzin jest koncepcja filozoficzna ciała Maurice'a Merleau-Ponty'ego. 

 
Mimo wspólnych fundamentów myślowych, wciąż jednak potrzebna jest dyskusja, stanowiąca pomost pomiędzy obiema ścieżkami. 
 Konferencja "Skąd ciało wiedziało?" organizowana przez Koło Naukowe "Etno", Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW stanowi doskonałą okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i podejść.
 
Tematyka konferencji obejmie różne kierunki rozważań o ciele jako poznającym podmiocie,filozoficzne podstawy oraz ich przełożenie na grunt poszczególnych nauk, a także perspektywy dalszego rozwoju badań nad poznaniem ucieleśnionym. Uczestnictwo w konferencji to również okazja do zaprezentowania wyników własnych badań oraz nawiązania perspektywicznych współpracy między badaczami w nurcie embodied cognition.

Na abstrakty (do 500 słów) przesyłane na adres mailowy skadcialowiedzialo@gmail.com organizatorzy czekają do 20 lutego. Udział w konferencji (zarówno czynny jak i bierny) jest bezpłatny.

Kiedy? 15-16.05.2015
Gdzie? Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, Warszawa
Informacje: www.facebook.com/embodiment.uw

Nowa pozycja wydawnicza na rynku stara się przedstawić temat często do tej pory pomijany i bagatelizowany, mianowicie dorosło... czytaj więcej
Christine Preißmann – pochodząca z Niemiec lekarka i psychoterapeutka – jest autorką wielu publikacji, które w znaczący sposó... czytaj więcej
4 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga już edycja konferencji Brainstorm organizowanej przez Stude... czytaj więcej
        Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychol... czytaj więcej