„Psychologia zaburzeń” – recenzja

„Psychologia zaburzeń” – recenzja

 

 

 

 

„Psychologia zaburzeń” – recenzjaNakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychologia zaburzeń” (Butcher, Hooley, Mineka, 2017). To uaktualniona, zaadaptowana do DSM–5, wersja klasycznego już podręcznika, który w kompleksowy sposób podejmuje temat zaburzeń psychicznych .

Klasyfikacje zaburzeń psychicznych – pomimo że w pewnym stopniu są kwestią umowną - stanowią podstawę pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej. Najnowsza klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA) została opublikowana w maju 2013 roku. W kilku aspektach zasadniczo różni się od wcześniejszej wersji. Wyróżnia się przede wszystkim ułożeniem rozdziałów w kolejności uwzględniającej zaburzenia charakterystyczne dla poszczególnych etapów życia. Klasyfikacja DSM-5 zawiera nowe jednostki diagnostyczne (np. przedmenstruacyjne zaburzenie dysforyczne i uzależnienie od kofeiny), inne jednostki usuwa (zespół Aspergera włączony został w nową i ogólną kategorię diagnostyczną, którą stanowią zaburzenia należące do spektrum autyzmu), a pewne umieszcza w innych rozdziałach (np. zaburzenie stresowe pourazowe nie występuje już w kategorii zaburzeń lękowych, ale w nowym rozdziale obejmującym zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym). To tylko kilka ze zmian, które w środowisku klinicystów wzbudzają kontrowersje i dyskusje. Mocną stroną podręcznika jest krytyczne podejście do tych zmian – autorzy uwypuklają wątpliwości związane z nową klasyfikacją, wskazując na ich potencjalne znaczenie w procesach diagnostycznych.

Co znajdziemy w nowej wersji „Psychologii zaburzeń”?

Pomimo imponujących rozmiarów (ponad 900 stron!) układ podręcznika czyni go przystępnym i zrozumiałym. Poszczególne rozdziały poświęcone zostały osobnym kategoriom zaburzeń. Dodatkowe rozdziały wprowadzają czytelnika w historię psychologii zaburzeń, dylematy związane z pojęciem „normalności”, zagadnienia związane z diagnozą i metodologią badań psychologicznych, a także drobiazgowo podejmują temat terapii. Tekst urozmaicony jest licznymi rycinami i zdjęciami obrazującymi opisywane zagadnienia oraz tabelami zawierającymi kryteria diagnostyczne. Autorzy wprowadzili także interesujące ramki z cyklu „Świat wokół nas”, „Nierozwiązane problemy” czy „Postępy w dziedzinie badań naukowych”, które w interesujący sposób rozwijają omawiane zagadnienia, zwracając uwagę na historyczny i społeczny kontekst zaburzeń, wyniki najnowszych badań oraz etyczne i prawne aspekty wywierania wpływu na osoby z zaburzeniami. Na końcu każdej części książki znajdziemy podsumowanie systematyzujące zdobytą wiedzę oraz pytania kontrolne, co znacznie podnosi jakość publikacji w kategoriach podręcznika akademickiego. Opisy zaburzeń psychicznych są bogato ilustrowane studiami przypadków, które ułatwiają odbiór skomplikowanych zagadnień i umożliwiają czytelnikom ćwiczenie własnych umiejętności diagnostycznych. 

Podręcznik jest rzetelny pod względem naukowym. Cytowane badania są aktualne i wiernie obrazują aktualny stan wiedzy. Książka kładzie duży nacisk na biologiczne aspekty zaburzeń, które przedstawione są na satysfakcjonującym poziomie szczegółowości. Autorzy znaleźli złoty środek między uporządkowaną prezentacją kryteriów diagnostycznych i szczegółowym opisem zaburzeń a obrazową i przystępną formą prezentacji omawianych treści. Książka zawiera sporo odniesień do popkultury, a także historii i innych dziedzin nauki. Poszczególne zaburzenia są nie tylko dokładnie omówione z perspektywy etiologicznej i diagnostycznej, ale także umiejscowione w szerokim kontekście historyczno-społecznym. Co ważne, autorzy zachowali równowagę przy odwoływaniu się do różnych teorii naukowych tłumaczących przyczyny chorób psychicznych. Dzięki temu prezentowana wiedza jest nie tylko obiektywna, ale też wielowymiarowa. „Psychologia zaburzeń” w doskonały sposób systematyzuje pojęcia oraz integruje i pogłębia wiedzę. Dla studentów i psychologów jest podstawowym, a przy tym wyczerpującym źródłem informacji. Jednocześnie – dzięki przystępnej formie i prostemu językowi – może być fascynującą lekturą dla osób nie związanych zawodowo z tematyką psychologii zaburzeń.

Butcher, J.N., Hooley, J.M., Mineka, S. (2017). Psychologia zaburzeń. Sopot: GWP.

Recenzowaną książkę możecie kupić w księgarni internetowej wydawnictwa pod tym linkiem http://bit.ly/2pZoOJM

Nowa pozycja wydawnicza na rynku stara się przedstawić temat często do tej pory pomijany i bagatelizowany, mianowicie dorosło... czytaj więcej
Christine Preißmann – pochodząca z Niemiec lekarka i psychoterapeutka – jest autorką wielu publikacji, które w znaczący sposó... czytaj więcej
4 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga już edycja konferencji Brainstorm organizowanej przez Stude... czytaj więcej
        Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychol... czytaj więcej