Zabierz babcię na dyskotekę, czyli jak taniec wpływa na mózg seniora

Zabierz babcię na dyskotekę, czyli jak taniec wpływa na mózg seniora

Od czasów premiery „Tańca z Gwiazdami” zauważamy w Polsce coraz większe zainteresowanie tańcem. Szkoły tańca wyrastają jak grzyby po deszczu, są dostępne w każdym większym i mniejszym mieście. Tańczą przedszkolaki, uczniowie, dorośli, a także coraz częściej seniorzy.

Powszechnie znany jest dobroczynny wpływ tej dyscypliny sportu na kondycję, sylwetkę, samopoczucie i koordynację ruchów. Czy jednak zastanawialiście się kiedyś, jak taniec oddziałuje na wasz mózg?

Badacze z Magdeburga postanowili sprawdzić wpływ tańca na mózgi osób starszych. Skupili się na jednej strukturze – hipokampie. Dlaczego? Hipokamp odpowiada za konsolidację pamięci, uczenie się i orientację w przestrzeni. Z tych względów jest niezwykle ważną strukturą, zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku, które mogą mieć problemy z demencją. Warto w tym momencie nadmienić, że hipokamp nie jest strukturą pojedynczą – ludzie posiadają dwa hipokampy, po jednym w każdej półkuli. Niektórzy badacze twierdzą, że po siedemdziesiątym roku życia zaczynamy tracić rocznie 1% objętości hipokampa, z kolei inni utrzymują, że należy on do regionów, które potrafią generować nowe neurony przez całe życie człowieka. Niemieccy naukowcy postanowili sprawdzić, jak to naprawdę wygląda.

Osoby Badane i Procedura

Do badania zaproszone zostały sześćdziesiąt dwie osoby w wieku 63-80 lat. Po przejściu wstępnych kryteriów (z udziału w badaniu wykluczały: historia chorób neurologicznych, metalowe implanty w ciele, klaustrofobia, szumy w uszach, intensywne aktywności fizyczne w życiu codziennym, zaburzenia procesów poznawczych i symptomy depresji) do eksperymentu zakwalifikowanych zostało 52 seniorów. Zostali oni podzieleni na dwie dwudziestosześcioosobowe grupy: jedna uczęszczała na ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, druga zaś na zajęcia taneczne. Przez pierwsze pół roku zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu i trwały 90 minut. W tym czasie z zajęć sportowych zrezygnowało 8 osób, a z tanecznych sześć. Ze względów organizacyjnych przez kolejny rok seniorzy uczestniczyli w zajęciach raz w tygodniu przez 90 minut. Z obu grup odeszło po sześć osób. Finalnie kurs został więc ukończony przez 12 osób w grupie sportowej i 14 osób w grupie tanecznej.

Po sześciu i osiemnastu miesiącach treningu osoby badane przechodziły test wytrzymałościowy na ergometrze rowerowym.

Głównym punktem eksperymentu było badanie w rezonansie magnetycznym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru hipokampa oraz badanie postawy i równowagi.

Badani podczas badania w rezonansie nie mieli żadnego konkretnego zadania, ponieważ badaczom zależało na obrazie uwzględniającym objętość struktury mózgu, a nie jej aktywność podczas wykonywania zadań. Do analizy danych metodą morfometrii opartej na wokselach wykorzystali znany program SPM działający w środowisku Matlab.

Badanie postury i równowagi opierało się na teście Sensory Organisation (SOT). Wyniki tego testu mówią o udziale systemów wzrokowego, somatosensorycznego i przedsionkowego w utrzymaniu równowagi. Sprawdzane są różne kombinacje udziału systemów w zachowaniu równowagi, w sumie w sześciu różnych warunkach.

Wyniki

Analizy ujawniły brak znaczących różnic w objętości hipokampa między grupami na początku badania. Po zakończeniu eksperymentu w obu grupach odnotowano wzrost objętości lewego hipokampa, w szczególności lewych pól CA1 i CA2 i lewej podpory – są to obszary stanowiące części hipokampa; jednak w grupie tanecznej wzrost był większy. Ponadto u tańczących seniorów zauważalne było zwiększenie objętości prawego hipokampa, zakrętu zębatego i prawej podpory. Również ta grupa wykazała się znaczącym wzrostem wyniku w badaniu równowagi, rozwinęły się zwłaszcza komponenty systemów somatosensorycznego i przedsionkowego.

Wnioski

Okazuje się, że taniec wpływa pozytywnie na objętość hipokampa – tancerz musi zapamiętywać układy choreograficzne, sekwencje ruchów i swoje położenie w przestrzeni, co sprzyja rozwojowi tej części mózgu. Zatem następnym razem, kupując prezent babci i dziadkowi, warto rozważyć karnet na zajęcia taneczne. Tymczasem czekając na ich kolejne urodziny lub imieniny, należy pomyśleć o sobie... i zapisać się do szkoły tańca ;)

 

Na podstawie artykułu:

Kathrin Rehfeld, Patrick Müller, Norman Aye, Marlen Schmicker, Milos Dordevic, Jörn Kaufmann, Anita Hökelmann, and Notger G. Müller, Dancing or Fitness Sport? The Effects of Two Training Programs on Hippocampal Plasticity and Balance Abilities in Healthy Seniors, Frontiers in Human Neuroscience, 2017; 11: 305.

Naukowcy wywołali halucynacje wzrokowe u myszy, wykorzystując światło do stymulacji niewielkiej liczby komórek w mózgu. Badan... czytaj więcej
Muzykę wykorzystywano w leczeniu różnych stanów chorobowych, dotykających zarówno ciała, jak i psychiki, od zarania ludzkości... czytaj więcej
Klasyczne zastosowanie DBS – choroba Parkinsona Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation, DBS) jest metodą z obs... czytaj więcej
W celu zapobiegania wielu patologiom wynikającym z siedzącego trybu życia Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby ćwiczenia... czytaj więcej