Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015 Update

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015 Update
Konferencja naukowa pt. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015 update odbywająca się w dniach 26-27 listopada 2015 w Poznaniu, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu skierowana jest do psychiatrów, neurologów, psychologów i innych specjalistów zainteresowanych tematyką integracji tych nauk w ramach tzw. Neuroscience. Organizatorem spotkania jest Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wydawnictwo Termedia, wydawca pisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia.

Tematyka tegorocznej konferencji, podobnie jak i poprzednich, dotyczy najnowszej wiedzy z zakresu neurobiologii, neuropsychiatrii i neuropsychologii, w tym patofizjologii (z uwzględnieniem genetyki molekularnej) i leczenia farmakologicznego chorób ośrodkowego układu nerwowego. Wykładowcami są wybitni przedstawiciele psychiatrii, neurologii, neuropsychologii i neurobiologii z naszego kraju. W tym roku jako gość zagraniczny występuje prof. Leonardo Tondo, psychiatra pracujący na Uniwersytecie Cagliari (Sardynia) oraz Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. Prof. Tondo jest wybitnym specjalistą w zakresie chorób afektywnych, w tym również leczenia litem. Jego tegoroczny wykład dotyczyć będzie zagadnienia samobójstwa widzianego z perspektywy historycznej.

Szczegółowy program znajduje się na stronie konferencji: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=391&p=2900

 

Nowa pozycja wydawnicza na rynku stara się przedstawić temat często do tej pory pomijany i bagatelizowany, mianowicie dorosło... czytaj więcej
Christine Preißmann – pochodząca z Niemiec lekarka i psychoterapeutka – jest autorką wielu publikacji, które w znaczący sposó... czytaj więcej
4 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga już edycja konferencji Brainstorm organizowanej przez Stude... czytaj więcej
        Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychol... czytaj więcej