Konkurs na najciekawszą relację z konferencji AoN

Konkurs na najciekawszą relację z konferencji AoN

Emocje po konferencji już nieco opadły, nadszedł więc czas podsumowań i relacji. Portal Neuropsychologia.org wspólnie z komitetem organizacyjnym konferencji Aspects of Neuroscience zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszą relację z wydarzenia!

Nagrody:

  • pierwsze miejsce: publikacja w portalu Neuropsychologia.org oraz czasopiśmie Oblicza Neuronauki, a także zestaw książek ufundowanych przez Wydawnictwo Continuo oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka
  • drugie i trzecie miejsce: zestawy książek ufundowanych przez Wydawnictwo Continuo oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka

 

Zasady konkursu:

  1. Napisz relację z IV edycji konferencji Aspects of Neuroscience. Minimalna objętość relacji to 1000 znaków bez spacji.
  2. Prześlij ją do redakcji portalu Neuropsychologia.org (redakcja@neuropsychologia.org) do 10 grudnia 2014
  3. Jury złożone z zespołu redakcyjnego portalu Neuropsychologia.org oraz członków Komitetu Organizacyjnego Konferencji Aspects of Neuroscience wybierze trzech laureatów.
  4. Najlepsza praca zostanie opublikowana w portalu Neuropsychologia.org oraz czasopiśmie Oblicza Neuronauki.

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest JCD.pl Adam Czajkowski, administrator portalu Neuropsychologia.org, zarejestrowany w Warszawie, ul. Lektykarska 20, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 26.11 do 10.12.2014 r.
3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, oraz spełnia wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs kierowany jest do osób, które uczestniczyły w IV edycji konferencji Aspects of Neuroscience, nienależących do grona organizatorów konferencji a także niebędących współpracownikami portalu Neuropsychologia.org.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2
Zasady

1. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu relacji z konferencji Aspects of Neuroscience 2014.
2. Trzech zwycięzców, wybranych przez Redakcję Portalu Neuropsychologia.org oraz Komitet Organizacyjny konferencji Aspects of Neuroscience , otrzyma nagrodę  w postaci:

  • pierwsze miejsce: publikacja w portalu Neuropsychologia.org oraz czasopiśmie Oblicza Neuronauki a także zestaw książek ufundowanych przez Wydawnictwo Continuo oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka
  • drugie i trzecie miejsce: zestawy książek ufundowanych przez Wydawnictwo Continuo oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka

3. Termin nadsyłania prac mija 10.12. 2014 r.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Neuropsychologia.org. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
5.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację relacji w portalu Neuropsychologia.org oraz czasopiśmie Oblicza Neuronauki. Przesyłając zgłoszenie konkursowe uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłaszanego utworu - relacji z wydarzenia i dysponuje względem niego prawami autorskimi.

 

 

§3
Zmiany w Regulaminie Konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, a także do przerwania Konkursu z ważnych, niezależnych od organizatora przyczyn.

§ 4
Ochrona danych osobowych

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację przesłanej treści  na stronie Neuropsychologia.org wraz z podaniem nazwiska autora.

Anna Karcz-Czajkowska

Nowa pozycja wydawnicza na rynku stara się przedstawić temat często do tej pory pomijany i bagatelizowany, mianowicie dorosło... czytaj więcej
Christine Preißmann – pochodząca z Niemiec lekarka i psychoterapeutka – jest autorką wielu publikacji, które w znaczący sposó... czytaj więcej
4 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga już edycja konferencji Brainstorm organizowanej przez Stude... czytaj więcej
        Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychol... czytaj więcej