Dopamina - cząsteczka szczęścia i motywacji

Dopamina - cząsteczka szczęścia i motywacji

Dopamina jest głównym neuroprzekaźnikiem z grupy katecholamin wydzielanym w ludzkim mózgu. Jej prekursorem jest tyrozyna, czyli aminokwas naturalnie występujący w produktach żywnościowych obfitych w białko. Tyrozyna ulega przekształceniu w L-DOPĘ, która z kolei syntetyzowana jest do dopaminy. Podobnie jak inne neuroprzekaźniki, działa poprzez aktywację specyficznych receptorów umiejscowionych na komórkach docelowych. Wyróżniamy pięć rodzajów receptorów dopaminergicznych, które zaklasyfikować możemy do dwóch nadrzędnych kategorii – receptorów typu D1 i D2. Ich różnorodność, miejsce działania w ośrodkowym układzie nerwowym oraz bogactwo interakcji, w które są zaangażowane sprawiają, że dopamina wywołuje szereg różnych reakcji fizjologicznych i wpływa na jakość złożonych funkcji psychicznych.

Działanie zależne od lokalizacji

Rola dopaminy jest nie do przecenienia w wielu układach systemu nerwowego. Jej działanie jest różne w zależności od miejsca, w którym jest aktywna.
Aktywność dopaminy w układzie pozapiramidowym związana jest przede wszystkim z funkcjami drogi nigrostriatalnej prowadzącej z istoty czarnej do jąder podstawnych. Ma ona zasadnicze znaczenie dla planowania i wykonania ruchów, a niedobór dopaminy w tych obszarach wiąże się z wystąpieniem objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona. Są to przede wszystkim niekontrolowane drżenia mięśni, trudności w inicjacji i wykonywaniu ruchów oraz ogólne spowolnienie i zubożenie ruchowe.

Znaczenie dopaminy w szlaku guzowo-lejkowym (między podwzgórzem a przysadką) wiąże się z kolei z regulacją wydzielania hormonów, głównie prolaktyny, gonadotropin i hormonu wzrostu. Dopamina działa także w tkankach obwodowych, gdzie odpowiada za czynności autokrynne. Podaje się ją między innymi w celu leczenia ostrej niewydolności nerek i poprawy kurczliwości mięśnia sercowego.

Rola dopaminy w procesach motywacyjnych

Jednak najbardziej popularnym i najszerzej badanym aspektem działania dopaminy jest jej udział w procesach motywacyjnych i emocjonalnych. Dopamina jest głównym neuroprzekaźnikiem układu nagrody w mózgu, któremu anatomicznie odpowiada obszar nakrywki brzusznej (VTA) dający projekcje do układu limbicznego. Wspólnie tworzoną one szlak mezolimbiczny. Niezwykle ważną rolę odgrywa tutaj jądro półleżące przegrody (NAcc), które składa się z tysięcy dopaminergicznych neuronów. Uważane jest ono za mózgowy ośrodek przyjemności. Farmakologiczne zahamowanie jego aktywności prowadzi do utraty zdolności odczuwania przyjemności zwanej anhedonią. Potwierdzono doświadczalnie, że uczucie zadowolenia związane z jedzeniem, zakochaniem, a także przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wiąże się ze wzrostem wydzielania dopaminy właśnie w tej strukturze mózgu. Przykładowo smaczne jedzenie skutkuje wzrostem ilości wydzielanej dopaminy o około 50%, konsumpcja alkoholu o około 200%, a narkotyczne środki pobudzające (amfetamina) nawet o 1000%!

Obecnie coraz częściej podkreśla się jednak nie tyle nagradzające, co motywacyjne działanie dopaminy. Badania sugerują, że działa ona już przed doświadczeniem przyjemności związanej z obecnością bodźca nagradzającego i odgrywa kluczową rolę w „zachęcaniu” do podjęcia aktywności. Nazywanie jej jedynie „neuroprzekaźnikiem przyjemności” jest zbytnim uproszczeniem. Dopamina pojawia się w naszym mózgu także wtedy, gdy skupiamy uwagę na nowym bodźcu i uczymy się. Jest wydzielana nie tylko podczas sytuacji jednoznacznie przyjemnych, ale także w momentach, w których musimy zmotywować się, aby zrobić coś nieprzyjemnego, co w ostatecznym rozrachunku okaże się jednak dla nas korzystne.

Dopamina a depresja

Określana jest zatem jako neuroprzekaźnik wzmocnienia, który odpowiada za napęd behawioralny i stanowi podstawę motywacji do podjęcia działania. Osoby, które wyróżniają się dużą ilością dopaminy są nazywane poszukiwaczami wrażeń, gdyż charakteryzuje je silna chęć do przeżywania ekscytujących doświadczeń i wysoka wytrwałość w dążeniu do celu. Przeciwna sytuacja ma miejsce u osób, które cierpią na niedobór dopaminy. Cechują się one niską skłonnością do działania, biernością i apatią – przejawiają zatem typowe symptomy depresji.

Sposób aktywacji dopaminy w opisanych powyżej strukturach może niestety przyjmować patologiczny obraz. Dzieje się tak przede wszystkim w uzależnieniach, kiedy to dopamina jest motywatorem do kompulsywnego poszukiwania bodźca związanego z nagrodą. Nadmiar dopaminy w organizmie łączy się z zaburzeniami percepcji i obiektywnego odbioru rzeczywistości. Może skutkować zaburzeniami uwagi, a nawet halucynacjami lub urojeniami charakterystycznymi dla schizofrenii.

Niepodważalnie dopamina odgrywa niezwykle istotną rolę w wielu systemach mózgowych, a jej niewłaściwy poziom wiąże się z występowaniem licznych dysfunkcji i chorób. To właśnie dopamina odpowiada za chęć do życia, ekspresję emocji, właściwe uczenie się i jakość naszych relacji społecznych. Dlatego też dokładne poznanie mechanizmów jej działania ma kluczowe znaczenie dla opisu patogenezy różnych schorzeń i stanowi przesłankę dla odkrycia skutecznych metod ich leczenia. Rozsądne aktywowanie dopaminergicznych receptorów przy użyciu naturalnych, nie psychoaktywnych bodźców wzmacniających wiąże się z uczuciem przyjemności, a nawet euforii. Pobudzajmy je!
 

Łucja Kudła
 
Literatura:
  • Longstaff A., Neurobiologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
Co to za choroba? Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, w której dochodzi do postępujących zaburzeń pamięci o... czytaj więcej
  Depresja nazywana bywa chorobą XXI wieku. W dużej mierze jest to stwierdzenie prawdziwe, gdyż to właśnie depresja plasuje s... czytaj więcej
Pod koniec 2011 roku miała miejsce premiera pierwszego sezonu brytyjskiego serialu “Black Mirror”, mało znanego wówczas twórc... czytaj więcej
Żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej otwarty i przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami – t... czytaj więcej