Correlations in spatial orientation

Cele eksperymentu:

Eksperyment przeprowadzony został w przyspieszeniu ziemskim (1g) na sparaliżowanych i zdrowych osobach (grupa kontrolna). W grupie kontrolnej okazało się, że gdy badani czują, że znajdują się w pozycji poziomej, zależy to od otolitu (czyli elementu składowego narządu zmysłu słuchu i zmysłu równowagi) i pnia mózgu.
Dowiedziono również, że istnieje nienaturalne odchylenie z SHP (Subiektywnej Horyzontalnej Pozycji :)) dla poziomych obiektów w granicach pięciu stopni. Powody tego odchylenia nie są znane. To odchylenie (błąd systematyczny) jest niezależne od grawitacji dopóki przedmiot trwa w próżni. Zatem oczekuje się, że u astronautów z wykrytym pozytywnym tym błędem wystąpi „uczucie pionu” kiedy będą swobodnie dryfować z zamkniętymi oczami, zaś u przeciwnej grupy będzie występowało „poczucie przestawienia”. Celem tego doświadczenia było oszacowanie poczucia „subiektywnego pionu” i „subiektywnego poziomu” podczas lotów parabolicznych i porównanie wyników z otrzymanymi podczas próby z - dosłownie tłumacząc: "deską przechyłową" oraz "wirowymi saniami" - w różnych pozycjach ciała.

Procedura eksperymentu:

Osoby badane przypięte są pasami bezpieczeństwa z prawej, bądź lewej strony podłogi samolotu. Są proszone o trzymanie naelektryzowanej świecącej liny, widzianej przez lewe oko żeby zapobiec całkowitej ciemności, nieustannie utrzymując pozycję poziomą podczas trzech faz lotu parabolicznego. Lina ta zawiera czerwone diody elektroluminescencyjne (LED) i może zmieniać się dzięki przenośnemu pilotowi. Zmiana kąta LED w odniesieniu do pozycji głowy jest regularnie odnotowana, razem z wynikiem trzech osiowych mierników przyspieszenia zamontowanych blisko głowy badanych. Test składał się z dostosowania SV (znalazłam, że to objętość wyrzutowa serca) podczas czterech paraboli i dostosowania pozycji ciała z LED wyłączoną podczas jednej paraboli. Ta sekwencja była przedstawiona raz dla badanych z lewej, raz dla badanych z prawej strony, tak by obliczyć efekt małego zakrzywienia przyspieszenia podczas paraboli.
Eksperyment kontrolny zawierał pomiar SV i SHP z wykorzystaniem czegoś w rodzaju syntezatora lotów - znowu w dosłownym tłumaczeniu „deski przechyłowej” i ” wirowych sań” - z nogami prostymi albo w pozycji siedzącej. Odchylenie SV było mierzone na dwóch poziomach: (30 stopni do przodu i 60 stopni do tyłu) w normalnej dla ludzi grawitacji i w dwóch ziemskich grawitacjach (2g).

Rezultaty:

Podczas fazy mikrograwitacji 3 osoby osiągnęły SV blisko 90 stopni („brak różnicy”), 4 osoby 0 stopni („pozycja pionowa”), 1 osoba blisko 180 stopni („pozycja pozioma”) i jedna w przybliżeniu 40 stopni. Osoba, która nie wykazała różnicy relacjonowała, że miała uczucie lekkiego przechylania głowy ku dołowi, co zawierało się w jej położeniu SV. Osoby, które zachowały pozycję pionową czuły, że pozycja ich ciała również była pionowa i czuły wyraźnie, że są do góry nogami (relacjonowane w różnym stopniu).
Osobie, która czuła, że znajduje się w pozycji poziomej, wydawało się, że się porusza. To odkrycie podkreśla wagę pytania o to, kiedy czas trwania mikrograwitacji podczas lotu parabolicznego może nie być za krótki żeby powołać się na fenomen „inversion illusion” dla dwóch przeciwnych pozycji ciała i SV. Ostatecznie, istotna SV była osiągnięta przez 10 pierwszych sekund mikrograwitacji. Czas trwania SV I ilość iluzji była taka sama zgodnie i niezgodnie z kierunkiem lotu. Błąd w związku z zakrzywionym przyśpieszeniem odnośnie paraboli nie miała wpływu na rezultat eksperymentu.

Nasze potrzeby społeczne są silnie uwarunkowane różnymi czynnikami psychologicznymi, dlatego optymalna liczba kontaktów inter... czytaj więcej
Co czyni nas szczęśliwymi? Pieniądze, praca, sława? Wnioski płynące z wyjątkowego, trwającego ponad 80 lat badania nad ludźmi... czytaj więcej
Alice Howland jest pięćdziesięcioletnią profesor językoznawstwa na Columbia University. Znajduje się u szczytu swojej kariery... czytaj więcej
Mówienie jest jedną z najbardziej oczywistych i naturalnych metod komunikacji. Osoby, które posługują się na co dzień mową, n... czytaj więcej