Anoreksja

Anoreksja

Anoreksja
Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny Jadłowstręt psychiczny (łac. anorexia nervosa, AN; anoreksja) to jedno z głównych i najlepiej opisanych zaburzeń odżywiania, którego początki obserwuje się w okresie dorastania. Nazwa zaburzenia „anorexia” pochodzi z greki, gdzie: „an” – oznacza: „brak”, „pozbawienie”; „orexis” – „apetyt”. Tłumacząc na język polski, będziemy w tym przypadku mówić o „niechęci do jedzenia”, czyli braku łaknienia, apetytu...czytaj więcej