Sympozjum „Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia"

Sympozjum „Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia"

Termin: 10 grudnia 2016 r.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25

Organizator: Akademia Opiekunek (www.akademiaopiekunek.pl)  

Strona wydarzenia: www.aktywizacjaseniora.pl

 

Jaka jest idea wydarzenia?

Choroby otępienne dotykają z roku na rok coraz większą liczbę osób. Właśnie dlatego nasze sympozjum porusza ten niezwykle ważny społecznie temat. Celem tego wydarzenia jest zebranie najnowszej wiedzy w zakresie opieki i aktywizacji seniorów z otępieniem i przybliżenie jej praktykom zajmującym się osobami starszymi.

Jakie korzyści płyną z udziału?

Z naszego sympozjum wyniosą Państwo praktyczną wiedzę w zakresie:

  • nowoczesnych metod aktywizacji osób chorych,
  • niefarmakologicznego podejścia terapeutycznego,
  • pracy z zaburzeniami mowy i funkcji językowych,
  • zasady skutecznej komunikacji z chorym,
  • treningów pamięci dla osób zagrożonych otępieniem,
  • reguł żywienia osób z chorobą Alzheimera,
  • radzenia sobie z obciążeniem psychicznym i wypaleniem u opiekunów.

Kto jest wśród prelegentów?

Sympozjum zgromadzi znakomitych ekspertów ze środowiska naukowego, którzy podzielą się swoją wiedzą zarówno podczas panelu warsztatowego, jak i wykładowego. Wydarzenie swoją obecnością uświetnią m.in.: prof. Jerzy Vetulani, dr hab. Emilia Sitek, dr hab. Aneta Domagała, dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek oraz wielu innych wybitnych specjalistów.

Profesor Vetulani w swoim wykładzie poruszy temat aktywizacji seniorów z otępieniem oraz opowie o pozytywnych aspektach późnego wieku. Dr hab. Emilia Sitek podczas sesji wykładowej podzieli się wiedzą z zakresu niefarmakologicznych możliwości i ograniczeń w terapii chorób otępiennych. Z kolei dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec przybliży słuchaczom uporczywe zaburzenia zachowania seniorów. Nasi prelegenci wezmą udział także w panelu dyskusyjnym, gdzie odpowiedzą na wszystkie pytania uczestników sympozjum. Dokładny program wydarzenia jest dostępny tutaj.

Nasze sympozjum kierujemy do lekarzy i specjalistów: neurologów, psychiatrów, geriatrów, lekarzy rodzinnych, psychologów, logopedów, neurologopedów, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, pracowników domów opieki społecznej oraz pracowników socjalnych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również profesjonalnych opiekunów osób starszych, opiekunów nieformalnych, rodziny chorych oraz studentów kierunków medycznych. Zauważyliśmy potrzebę połączenia wszystkich tych środowisk, aby w ten sposób doszło do wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

 

Kto jest inicjatorem?

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Opiekunek, zajmująca się rozwijaniem kompetencji zawodowych opiekunów osób starszych.

Naszymi partnerami są kluczowe polskie organizacje związane z problematyką szeroko pojętej opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera i inne rodzaje chorób prowadzących do otępienia: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Rada Polityki Senioralnej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich, Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Więcej informacji, wszystkie aktualności i odnośnik do formularza rejestracji znaleźć można na www.aktywizacjaseniora.pl.

 Sympozjum „Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia"

Christine Preißmann – pochodząca z Niemiec lekarka i psychoterapeutka – jest autorką wielu publikacji, które w znaczący sposó... czytaj więcej
4 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga już edycja konferencji Brainstorm organizowanej przez Stude... czytaj więcej
        Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychol... czytaj więcej
Z Profesorem Jerzym Vetulanim, psychofarmakologiem i neurobiologiem  z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, autorem... czytaj więcej