Schizofrenia Forum 2015

Schizofrenia Forum 2015

Tematem wiodącym konferencji Schizofrenia Forum 2015 będzie kompleksowa opieka nad pacjentem. organizatorzy zamierzają poruszyć problematykę łączenia farmakoterapii z innymi formami oddziaływania terapeutycznego. 
Zgodnie z najnowszą tendencją zmierzającą do całościowego postrzegania opieki nad chorym, konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z postępowania kompleksowego, integrującego różne podejścia terapeutyczne. 
Uwzględnione zostaną m.in. najnowsze trendy w opiece nad osobami chorymi, które zarysowały się podczas ostatnich międzynarodowych konferencji naukowych, np. podczas XVI Światowego Kongresu Psychiatrii w Madrycie, we wrześniu 2014 r.

Obok sesji wykładowych zapowiedziane są debaty eksperckie oraz dyskusje w gronie lekarzy-praktyków a także warsztaty. 

Kiedy? 19-20 marca 2015
Gdzie? Warszawa, Muranowskie Centrum Kongresowe
Informacje: www.schizofreniaforum.edu.pl

Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej
Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w dniach 20-22 kwietnia tego roku, w Auditorium Maximum w Krakowie zgromadzili się naukowcy,... czytaj więcej
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), Komitet N... czytaj więcej
Medyczny dreszczowiec i kryminalna powieść w jednym to właśnie „Eksperyment” Lukea Dittircha. Jeśli wyobrażasz sobie co się s... czytaj więcej