Schizofrenia Forum 2015

Schizofrenia Forum 2015

Tematem wiodącym konferencji Schizofrenia Forum 2015 będzie kompleksowa opieka nad pacjentem. organizatorzy zamierzają poruszyć problematykę łączenia farmakoterapii z innymi formami oddziaływania terapeutycznego. 
Zgodnie z najnowszą tendencją zmierzającą do całościowego postrzegania opieki nad chorym, konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z postępowania kompleksowego, integrującego różne podejścia terapeutyczne. 
Uwzględnione zostaną m.in. najnowsze trendy w opiece nad osobami chorymi, które zarysowały się podczas ostatnich międzynarodowych konferencji naukowych, np. podczas XVI Światowego Kongresu Psychiatrii w Madrycie, we wrześniu 2014 r.

Obok sesji wykładowych zapowiedziane są debaty eksperckie oraz dyskusje w gronie lekarzy-praktyków a także warsztaty. 

Kiedy? 19-20 marca 2015
Gdzie? Warszawa, Muranowskie Centrum Kongresowe
Informacje: www.schizofreniaforum.edu.pl

Nowa pozycja wydawnicza na rynku stara się przedstawić temat często do tej pory pomijany i bagatelizowany, mianowicie dorosło... czytaj więcej
Christine Preißmann – pochodząca z Niemiec lekarka i psychoterapeutka – jest autorką wielu publikacji, które w znaczący sposó... czytaj więcej
4 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga już edycja konferencji Brainstorm organizowanej przez Stude... czytaj więcej
        Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychol... czytaj więcej