Oblicza Neuronauki - Aspects of Neuroscience 2014

Oblicza Neuronauki - Aspects of Neuroscience 2014

Zbliża się czwarta edycja międzynarodowej konferencji "Oblicza Neuronauki - Aspects od Neuroscience"

Już 14 listopada na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznie się jedno z największych i najciekawszych wydarzeń współczesnej polskiej neuronauki. Konferencja, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii przy Wydziale Biologii UW jest częścią projektu edukacyjnego "Oblicza Neuronauki". 
Podobnie jak w poprzednich latach, również i tym razem podczas konferencji będziecie mogli wziąć udział w sesjach prezentacyjnych i posterowych. Listopadowe sympozja będą poświęcone neurobiologii, neuronauce poznawczej, neuronauce klinicznej, neuroinformatyce oraz pograniczach neuronauki. 

Każda z sesji tematycznych zostanie poprzedzona wykładem otwierającym, wygłoszonym przez jednego ze specjalistów, goszczących na konferencji. Wykład otwarcia, zatytułowany "Chemistry of vision and inherited retinal disease", wygłosi prof. Krzysztof Palczewski z Wydziału Farmakologii (Case Western Reserve University, Ohio, USA).
Wykład zamknięcia wygłoszony zostanie przez prof. Wiesława Nowińskiego z Agency for Science, Technology and Research, twórcę atlasu 3D ludzkiego mózgu. Wśród pozostałych gości specjalnych znajdą się również dr Bruce Graham z University of Stirling in Scotland (sesja "Neuroinformatyka"), prof. Leszek Kaczmarek (sesja "Neurobiologia") z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego. 

Prezentacje studenckie, na poziomie podstawowym i rozszerzonym będą odbywać się jednocześnie w dwóch salach. Z uwagi na międzynarodowy charakter konferencji, językiem wykładowym jest angielski
Wydarzenie skierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych związanych z neuronauką, ale również i do pasjonatów tematyki, nie posiadających doświadczenia w tej dziedzinie wiedzy. 

Więcej informacji o konferencji, oraz całym projekcie Oblicza Neuronauk znajdziecie na stronie www.neuronauka.org (niebawem również w wersji angielskiej: www.neuronauka.org/eng). 

Portal Neuropsychologia.org jest patronem konferencji. Wraz z organizatorami serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 

Anna Karcz-Czajkowska

 

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej