Oblicza Neuronauki - Aspects of Neuroscience 2014

Oblicza Neuronauki - Aspects of Neuroscience 2014

Zbliża się czwarta edycja międzynarodowej konferencji "Oblicza Neuronauki - Aspects od Neuroscience"

Już 14 listopada na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznie się jedno z największych i najciekawszych wydarzeń współczesnej polskiej neuronauki. Konferencja, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii przy Wydziale Biologii UW jest częścią projektu edukacyjnego "Oblicza Neuronauki". 
Podobnie jak w poprzednich latach, również i tym razem podczas konferencji będziecie mogli wziąć udział w sesjach prezentacyjnych i posterowych. Listopadowe sympozja będą poświęcone neurobiologii, neuronauce poznawczej, neuronauce klinicznej, neuroinformatyce oraz pograniczach neuronauki. 

Każda z sesji tematycznych zostanie poprzedzona wykładem otwierającym, wygłoszonym przez jednego ze specjalistów, goszczących na konferencji. Wykład otwarcia, zatytułowany "Chemistry of vision and inherited retinal disease", wygłosi prof. Krzysztof Palczewski z Wydziału Farmakologii (Case Western Reserve University, Ohio, USA).
Wykład zamknięcia wygłoszony zostanie przez prof. Wiesława Nowińskiego z Agency for Science, Technology and Research, twórcę atlasu 3D ludzkiego mózgu. Wśród pozostałych gości specjalnych znajdą się również dr Bruce Graham z University of Stirling in Scotland (sesja "Neuroinformatyka"), prof. Leszek Kaczmarek (sesja "Neurobiologia") z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego. 

Prezentacje studenckie, na poziomie podstawowym i rozszerzonym będą odbywać się jednocześnie w dwóch salach. Z uwagi na międzynarodowy charakter konferencji, językiem wykładowym jest angielski
Wydarzenie skierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych związanych z neuronauką, ale również i do pasjonatów tematyki, nie posiadających doświadczenia w tej dziedzinie wiedzy. 

Więcej informacji o konferencji, oraz całym projekcie Oblicza Neuronauk znajdziecie na stronie www.neuronauka.org (niebawem również w wersji angielskiej: www.neuronauka.org/eng). 

Portal Neuropsychologia.org jest patronem konferencji. Wraz z organizatorami serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 

Anna Karcz-Czajkowska

 

Nowa pozycja wydawnicza na rynku stara się przedstawić temat często do tej pory pomijany i bagatelizowany, mianowicie dorosło... czytaj więcej
Christine Preißmann – pochodząca z Niemiec lekarka i psychoterapeutka – jest autorką wielu publikacji, które w znaczący sposó... czytaj więcej
4 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga już edycja konferencji Brainstorm organizowanej przez Stude... czytaj więcej
        Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazało się najnowsze wydanie podręcznika akademickiego pt. „Psychol... czytaj więcej