Konferencja "Nowy Wspaniały Człowiek" - podsumowanie

Konferencja "Nowy Wspaniały Człowiek" - podsumowanie
Nowy Wspaniały Człowiek – taki tytuł nosiła ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa, która odbyła się 16 maja 2015 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator to Koło Naukowe Bioetyki UW, któremu należą się szczególne wyrazy uznania. Już po kilku miesiącach od rozpoczęcia działalności jego członkom udało się zorganizować tak interesujące wydarzenie, które przyciągnęło naprawdę ciekawych prelegentów. Portal Neuropsychologia.org z największą przyjemnością objął patronat medialny nad konferencją.

Tematyką wydarzenia był przede wszystkim wpływ nowych technologii na myślenie o człowieku. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Ulepszanie człowieka – czy wiemy dokąd prowadzi ta droga?” został wygłoszony przez profesora Pawła Łuków – opiekuna naukowego koła i redaktora naczelnego czasopisma Instytutu Filozofii „Etyka”. Profesor zastanawiał się między innymi nad tym, jak nowe metody ulepszania wpływają na jednostkę i kim (lub czym) miałyby być podmioty powstałe w wyniku zastosowania nowych technologii. Poruszył również temat norm (prawnych, moralnych), które musiałyby powstać w odpowiedzi na tego typu sytuacje.  

Następnie przybyli mieli okazję obserwować wystąpienia w ramach czterech paneli. Pierwszy z nich nosił tytuł „Wyzwania wobec transhumanizmu” i koncentrował się głównie wokół tematyki filozoficznej. Mgr Ignacy Szczeniowski (Uniwersytet Warszawski) w referacie „Co maszyny wiedzą za nas?” opowiadał o zmianach dyspozycji w obliczu nowych technologii. Dr Piotr Stankiewicz (Uniwersytet Warszawski) spojrzał na nowego człowieka w odniesieniu do programu stoików, poruszając także temat stoicyzmu współczesnego, a mgr Marcin Grabowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) przed słuchaczami zastanawiał się „Czy transhumanizm jest ostatnią nadzieją Zachodu?”.

W ramach drugiego panelu o nazwie „Granice integralności cielesnej” swoje referaty przedstawili mgr Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski) i Marcin Kozak (Uniwersytet Warszawski). Pierwszy prelegent omawiał niezwykle interesujące zjawisko biohackingu, drugi zaś skupił się na problematyce ciała zastępczego, zastanawiając się między innymi nad tym, czy proteza to ciało, czy rzecz.

„Technologia i funkcjonowanie człowieka” to motyw trzeciego panelu dyskusyjnego. O wyzwaniach dla praw człowieka związanych z technologią i ludzkim ciałem opowiadała mgr Zuzanna Warso z Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka. Kolejna prelegentka, Urszula Skiepko (Uniwersytet Jagielloński) wygłosiła referat „Nauka słuchania. Technologicznie zapośredniczone zmysły”, a Jakub Kuś i Rafał Węgrzyn (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy we Wrocławiu) skoncentrowali się na analizie wpływu technologii na aktywności jednostki.

Ostatnia sesja zatytułowana „Etyka i enhancement” również obejmowała trzy wystąpienia. Na temat etycznych aspektów medycyny estetycznej referowała mgr Karolina Napiwodzka-Bulek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), z kolei Karolina Niżyńska wraz z Justyną Wit vel Wilk (Uniwersytet Warszawski) opowiadały o etyce farmakologizacji zawodu. Konferencję zakończyło wystąpienie Wojciecha Rutkiewicza o tytule „Czy musimy zgadzać się na umieranie?”.

Planowana jest publikacja pokonferencyjna zawierająca referaty prelegentów. Działalność Koła Naukowego Bioetyki UW można śledzić na fanpejdżu https://www.facebook.com/KNBUW?fref=ts . Redakcja Neuropsychologii.org na pewno zamierza to robić!

Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej
Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w dniach 20-22 kwietnia tego roku, w Auditorium Maximum w Krakowie zgromadzili się naukowcy,... czytaj więcej
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), Komitet N... czytaj więcej
Medyczny dreszczowiec i kryminalna powieść w jednym to właśnie „Eksperyment” Lukea Dittircha. Jeśli wyobrażasz sobie co się s... czytaj więcej