Zakład Diagnostyczno-Opiekuńczy

Adres: 
Łódź, ul. Cieszkowskiego 6, 93-133 Łódź
Telefon: 
042-6813480
Godziny otwarcia: 
Typ: 
poradnia

Poradnia Neurologiczna

Świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie neurologii, finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga kontynuacji leczenia neurologicznego, to związane z tym kolejne wizyty u lekarza specjalisty odbywają się bez ponownego skierowania. Pacjenci rejestrowani są na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. W stanach nagłego zachorowania pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. W przypadkach, gdy nie ma możliwości bieżącej realizacji świadczeń, pacjenta rejestruje się jako oczekującego na udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli wpisuje  na tzw. listę oczekujących. Przyjęcia pacjentów przez lekarza odbywają w warunkach ambulatoryjnych i domowych.
Lekarz pracujący w Poradni zobowiązany jest do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie.  W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, Zakład informuje pacjenta o zmianie terminu. W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci lub o nie upoważnianiu nikogo, upoważnienie osoby do udzielania informacji o swoim stanie zdrowia lub o nie upoważnieniu nikogo. Pacjent przed udzieleniem świadczenia zobowiązany jest do okazania dowodu ubezpieczenia.

Świadczenia zdrowotne w Poradni Neurologicznej obejmują:
•    badanie lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznej,
•    udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi
•    kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
•    orzekanie o stanie zdrowia.

Wszystkie czynności wykonywane przy pacjencie, informacje dotyczące przebiegu leczenia, zaordynowanych lekach, informacje o orzeczeniach czasowej niezdolności do pracy, wydanych zaświadczeniach itp. są dokumentowane w historii zdrowia i choroby pacjenta. Do historii zdrowia i choroby dołącza się skierowania, wyniki badań itp.

Najnowsze

F. Dookoła świata z flawiwirusami

Dodano 02/13/19 przez Redakcja w kategorii Neuropsychologia
F. Dookoła świata z flawiwirusami
Autorką tekstu jest dr Ewa Krawczyk, właścicielka i autorka bloga Sporothrix Nie wszystkie flawiwirusy są dobrze znane. A nawet przy bliższym poznaniu trudno je czasem polubić, bo bywają wredne. Choć interesujące. Szczególnie kiedy weźmie się pod uwagę, że flawiwirusy (wirusy należące do rodzaju...