Sztuczny mózg za 10 lat!?!

Profesor Henry Markram z Brain Mind Institute w Szwajcarii twierdzi, że w ciągu 10 najbliższych lat możliwym się stanie zbudowanie modelu, który będzie w stanie replikować funkcję ludzkiego mózgu!

- "I absolutely believe it is technically and biologically possible. The only uncertainty is financial. It is an extremely expensive project and not all is yet secured." - twierdzi neuronaukowiec.

W ocenie prof. Markrama poziom złożoności ludzkiego mózgu nie jest przeszkodą w zbudowaniu "sztucznego mózgu". Oczywiście, mózg to tryliony synaps, biliony neuronów, miliony białek i tysiące genów, ale - jak podkreśla szwajcarski badacz - są to ciągle liczby skończone! Współczesna technika osiągnęła już taki poziom rozwoju, że jest w stanie sprostać mózgowej plątaninie i jej ogromowi.

Ponadto, prof. Markram powołuje się na 100-letnie badania w dziedzinie neuronauk i ich efekty. Zauważa, że badania z zakresu mózgu i jego funkcjonowania dały tysiące danych, których nikt jeszcze nie spróbował zebrać w spójną teorię i w pełni wyjaśnić:
- "Actually no one even knows what we already understand about the brain".

Model powinien więc przede wszystkim uwzględnić całość dotychczasowej wiedzy o mózgu. Pozwoliłoby to na testowanie dowolnej teorii małego zasięgu. Tym samym w znaczny sposób badania uległyby dynamizacji. Jako kluczowy problem prof. Markram wskazuje pytanie: jak elektryczno-magnetyczne-chemiczne układy funkcjonujące w mózgu przekładają się na percepcję rzeczywistości?
- "We think we see with our eyes, but in fact most of what we 'see' is generated as a projection by your brain. So what are we actually looking at when we look at something 'outside' of us?"

Optymizm w wyznaczonym zadaniu zbudowania "sztucznego mózgu" jest oparty m.in. na obserwacji, że ludzki mózg działa na względnie prostych zasadach. Jak zauważa prof. Markram:
- "In fact the brain uses some simple rules to solve highly complex problems and extracting each of these rules one by one is very exciting. For example we have been surprised at finding simple design principles that allow billions of neurons to connect to each other. I think we will understand how the brain is designed and works before we have finished building it".

Model ten - ów "sztuczny mózg" - ma być ogromną symulacją komputerową pracy ludzkiego mózgu. Zbudowanie takiego superkomputera prof. Markram porównuje do rewolucji przemysłowej, doprowadzi bowiem do przełomu w nauce. Badacze będą dysponować modelem, którego możliwości eksperymentalne i moc obliczeniowa będą nie do porównania z symulacjami wykonywanymi w pojedynczych, partykularnych projektach, które obecnie próbuje się realizować.

Jako inne bardzo istotne korzyści z budowy "sztucznego mózgu", wskazuje się możliwość symulowania chorób o podłożu neuronalnym, co może być ostatecznym krokiem do ich pełnego opisania i wyjaśnienia. Możliwa będzie także rezygnacji z eksperymentów na zwierzętach, które wśród opinii publicznej budzą coraz szersze kontrowersje moralne.

Trochę kontekstu Początki współczesnej neuropsychologii są ściśle związane z badaniem języka, który pozostaje nie tylko jedną... czytaj więcej
Jak mówi porzekadło – sport to zdrowie. Prawdopodobnie znacie to uczucie, gdy po wysiłku fizycznym mimo zmęczenia czujecie si... czytaj więcej
Nie lubimy się mylić. Nie lubimy też, gdy ktoś, choć nawet życzliwie, wytyka nam nasze błędy. Chyba najbardziej jednak nie lu... czytaj więcej
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorder - ASD) są najczęściej występującymi zaburzeniami neurorozwojowymi wi... czytaj więcej