Placówki Neuro

Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie

Miasto: Ścinawa

Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie jest jedyną w Polsce i drugą w Europie placówką badawczą poświęconą chorobom otępiennym, która jest sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.