Nieprawidłowości w budowie torebki wewnętrznej związane ze schizofrenią o wczesnym początku

Nieprawidłowości w budowie torebki wewnętrznej związane ze schizofrenią o wczesnym początku
Badania polskich naukowców rzucają światło na mechanizmy patofizjologiczne jednego z rodzajów schizofrenii.
 
Torebka wewnętrzna
 
Torebka wewnętrzna, struktura składająca się z istoty białej, umiejscowiona jest w okolicach wzgórza i jąder podstawnych i stanowi niezwykle ważny szlak neuronalny. Przednia odnoga torebki wewnętrznej jest istotnie związana z patofizjologią schizofrenii. Warto zwrócić uwagę chociażby na to, że uszkodzenie biegnących tym szlakiem włókien nerwowych, odpowiedzialnych za procesy pamięciowe, motywacyjne, emocjonalne i uwagowe, skutkuje rozwojem deficytów poznawczych podobnych do tych spotykanych w schizofrenii.
 
Schizofrenia o wczesnym początku
 
Określenie to służy do klasyfikowania zaburzeń psychotycznych, które spełniają kryteria diagnostyczne schizofrenii i ujawniają się przed okresem dorosłości – w adolescencji lub dzieciństwie. U osób z tą przypadłością występują w około 90% przypadków nieprawidłowości rozwojowe i związane z zachowaniem, czyli znacznie częściej niż u osób ze schizofrenią ujawniającą się w okresie dorosłości. Z drugiej strony, wśród krewnych pierwszego stopnia chorujących na wczesną postać tej choroby, szansa na wystąpienie schizofrenii jest znacznie mniejsza niż u krewnych osób, które zachorowały później. Polscy badacze zwrócili uwagę na te różnice, które mogą oznaczać mniejsze znaczenie predyspozycji genetycznych, a większe neurorozwojowych w objawianiu się schizofrenii o wczesnym początku.
 
Badania Polaków
 
Zastosowanie rezonansu magnetycznego z obrazowaniem tensora dyfuzji umożliwiło naukowcom badanie strukturalnych nieprawidłowości istoty białej, z której składa się przednia odnoga torebki wewnętrznej. Okazało się, że w podgrupie kobiet występują istotne różnice w dyfuzyjności istoty białej, mierzoną za pomocą frakcjonalnej anizotropii, której wartości można interpretować jako gęstość i grubość włókien neuronalnych i osłonek mielinowych.
 
Wyniki te, dość spójne z innymi doniesieniami opartymi na tej metodzie badań, można wyjaśniać w różny sposób. Jednym może być fakt różnego tempa, szybszego u kobiet, rozwoju OUN, co jest dość prawdopodobne ze względu na ten sam średni wiek podgrup kobiet i mężczyzn. Z drugiej strony, procesy rozwoju osłonek mielinowych w istocie białej u kobiet chorujących na schizofrenię różnią się od tych zachodzących u niechorujących kobiet. Zależność w postaci większej gęstości włókien nerwowych w istocie białej u kobiet w schizofrenii jest odwrotna.
 
Opisywane wyniki mogą wskazywać na to, że zmiany w budowie istoty białej przedniej odnogi torebki wewnętrznej mogą być związane z patofizjologią schizofrenii o wczesnym początku. Związek ten obserwowalny jest raczej u kobiet.
 
- Gawłowska-Sawosz, M., Rabe-Jabłońska, J., Gębski, P., & Chomczyński, P. A. (2015). Zaburzenia integralności torebki wewnętrznej oraz różnice strukturalne zależne od płci w schizofrenii o wczesnym początku–badanie DTI. Psychiatria Polska 49(2), 349–361.
 
 
 
 
Naukowcy wywołali halucynacje wzrokowe u myszy, wykorzystując światło do stymulacji niewielkiej liczby komórek w mózgu. Badan... czytaj więcej
Muzykę wykorzystywano w leczeniu różnych stanów chorobowych, dotykających zarówno ciała, jak i psychiki, od zarania ludzkości... czytaj więcej
Klasyczne zastosowanie DBS – choroba Parkinsona Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation, DBS) jest metodą z obs... czytaj więcej
W celu zapobiegania wielu patologiom wynikającym z siedzącego trybu życia Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby ćwiczenia... czytaj więcej