Nieprawidłowości w budowie torebki wewnętrznej związane ze schizofrenią o wczesnym początku

Nieprawidłowości w budowie torebki wewnętrznej związane ze schizofrenią o wczesnym początku
Badania polskich naukowców rzucają światło na mechanizmy patofizjologiczne jednego z rodzajów schizofrenii.
 
Torebka wewnętrzna
 
Torebka wewnętrzna, struktura składająca się z istoty białej, umiejscowiona jest w okolicach wzgórza i jąder podstawnych i stanowi niezwykle ważny szlak neuronalny. Przednia odnoga torebki wewnętrznej jest istotnie związana z patofizjologią schizofrenii. Warto zwrócić uwagę chociażby na to, że uszkodzenie biegnących tym szlakiem włókien nerwowych, odpowiedzialnych za procesy pamięciowe, motywacyjne, emocjonalne i uwagowe, skutkuje rozwojem deficytów poznawczych podobnych do tych spotykanych w schizofrenii.
 
Schizofrenia o wczesnym początku
 
Określenie to służy do klasyfikowania zaburzeń psychotycznych, które spełniają kryteria diagnostyczne schizofrenii i ujawniają się przed okresem dorosłości – w adolescencji lub dzieciństwie. U osób z tą przypadłością występują w około 90% przypadków nieprawidłowości rozwojowe i związane z zachowaniem, czyli znacznie częściej niż u osób ze schizofrenią ujawniającą się w okresie dorosłości. Z drugiej strony, wśród krewnych pierwszego stopnia chorujących na wczesną postać tej choroby, szansa na wystąpienie schizofrenii jest znacznie mniejsza niż u krewnych osób, które zachorowały później. Polscy badacze zwrócili uwagę na te różnice, które mogą oznaczać mniejsze znaczenie predyspozycji genetycznych, a większe neurorozwojowych w objawianiu się schizofrenii o wczesnym początku.
 
Badania Polaków
 
Zastosowanie rezonansu magnetycznego z obrazowaniem tensora dyfuzji umożliwiło naukowcom badanie strukturalnych nieprawidłowości istoty białej, z której składa się przednia odnoga torebki wewnętrznej. Okazało się, że w podgrupie kobiet występują istotne różnice w dyfuzyjności istoty białej, mierzoną za pomocą frakcjonalnej anizotropii, której wartości można interpretować jako gęstość i grubość włókien neuronalnych i osłonek mielinowych.
 
Wyniki te, dość spójne z innymi doniesieniami opartymi na tej metodzie badań, można wyjaśniać w różny sposób. Jednym może być fakt różnego tempa, szybszego u kobiet, rozwoju OUN, co jest dość prawdopodobne ze względu na ten sam średni wiek podgrup kobiet i mężczyzn. Z drugiej strony, procesy rozwoju osłonek mielinowych w istocie białej u kobiet chorujących na schizofrenię różnią się od tych zachodzących u niechorujących kobiet. Zależność w postaci większej gęstości włókien nerwowych w istocie białej u kobiet w schizofrenii jest odwrotna.
 
Opisywane wyniki mogą wskazywać na to, że zmiany w budowie istoty białej przedniej odnogi torebki wewnętrznej mogą być związane z patofizjologią schizofrenii o wczesnym początku. Związek ten obserwowalny jest raczej u kobiet.
 
- Gawłowska-Sawosz, M., Rabe-Jabłońska, J., Gębski, P., & Chomczyński, P. A. (2015). Zaburzenia integralności torebki wewnętrznej oraz różnice strukturalne zależne od płci w schizofrenii o wczesnym początku–badanie DTI. Psychiatria Polska 49(2), 349–361.
 
 
 
 
Według powszechnego rozumienia tego, czym jest nałóg, niemal wszyscy możemy określić się jako osoby, które są od czegoś uzale... czytaj więcej
Smutek jest jedną z wielu emocji, w które zostaliśmy wyposażeni podczas ewolucji układu nerwowego w dodatku, według znawców t... czytaj więcej
Neurobiolodzy z Uniwersytetu Genewskiego opublikowali wyniki swojej pracy poświęconej biologicznemu podłożu schizofrenii. Pod... czytaj więcej
Mózg przez wiele kultur był uważany za siedlisko myśli i źródło intelektu. Dopóki nie poznano złożoności i roli połączeń na p... czytaj więcej