Choroba Alzheimera versus nowotwór

Pacjenci cierpiący na chorobę Alzheimera mogą być mniej narażeni na wystąpienie nowotworu i vice versa.
Badania przeprowadzone w Washington University School of Medicine w Stanach Zjednoczonych pozwoliły na wyprowadzenie powyższego wniosku, jak donosi grupa badaczy na łamach Neurology.

Przebadano 3020 pacjentów w wieku 65 lat oraz starszych: 164 osoby z tej grupy cierpiały na chorobę Alzheimera (5,4 %), a 522 chorowały na nowotwór (17,3 %).

W czasie obserwacji u 478 wystąpiła choroba Alzheimera, a u 376 rozwinął się nowotwór. U osób, u których na początku badań stwierdzono chorobę Alzheimera ryzyko wystąpienia nowotworu było niższe o 69 % niż u osób wolnych od tej choroby. Natomiast u osób, które na początku badań miały nowotwór ryzyko rozwoju choroby Alzheimera było o 43 % mniejsze niż u osób, które go nie miały.

"Discovering the links between these two conditions may help us better understand both diseases and open up avenues for possible treatments" - powiedziała autorka badań, dr Catherine M. Roe.

Tekst źródłowy: Alzheimer's Disease May Protect Against Cancer and Vice Versa

Naukowcy wywołali halucynacje wzrokowe u myszy, wykorzystując światło do stymulacji niewielkiej liczby komórek w mózgu. Badan... czytaj więcej
Muzykę wykorzystywano w leczeniu różnych stanów chorobowych, dotykających zarówno ciała, jak i psychiki, od zarania ludzkości... czytaj więcej
Klasyczne zastosowanie DBS – choroba Parkinsona Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation, DBS) jest metodą z obs... czytaj więcej
W celu zapobiegania wielu patologiom wynikającym z siedzącego trybu życia Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby ćwiczenia... czytaj więcej