Zespol-dravet

Zespół Dravet

Zespół Dravet
Zespół Dravet (ang. Dravet syndrome, DS) zalicza się do rzadko występujących, uwarunkowanych genetycznie encefalopatii przebiegających z padaczkami lekoopornymi. Choroba dotyczy dzieci. Po okresie normalnego rozwoju, u dzieci początkowo uznanych za zdrowe, pojawiają się napady toniczno-kloniczne i miokloniczne wywoływane najczęściej przez gorączkę. Mogą doprowadzić do niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. Rozpowszechnienie choroby oszacowano na 1:...czytaj więcej