Fhm

Rodzinne migreny hemiplegiczne

Rodzinne migreny hemiplegiczne
Medycyna zna wiele rodzajów bólów głowy: migreny klasyczne, bóle związane z nowotworami, popunkcyjne, urazowe i jeszcze inne, jak np. rodzinne migreny hemiplegiczne (ang. familial hemiplegic migraine, FHM). Rodzinne migreny hemiplegiczne to rzadkie choroby spowodowane mutacjami genetycznymi, dziedziczone autosomalnie dominująco. Migreny tego rodzaju charakteryzuje silny, pulsujący ból głowy, któremu towarzyszą nudności i wymioty, a także przeczulica...czytaj więcej