Placówki Neuro

Salve Medica

Miasto: Łódź

Usługi z zakresu neurologii, neurochirurgii, psychiatrii, psychologii, logopedii i rehabilitacji:

Poradnia dla dorosłych

  • neurolog
  • neurochirug
  • psychiatra
  • psycholog
  • logopeda
  • radiolog

Poradnia dla dzieci

NZOZ Medical Magnus Clinic

Miasto: Łódź

Poradnia neurochirurgiczna

NZOZ "MEDPULS"

Miasto: Łódź

Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Centrum Medyczne Wiesław Guziak

Miasto: Łódź

Konsultacje neurologiczne

Przychodnia Lekarska OmniMed

Miasto: Łódź

Zakres badań neurologicznych jest bardzo szeroki, a w jego skład wchodzą badania:
• wstępna diagnostyka (typ budowy ciała, stan kości i mięśni, postawy, ułożenia),
• badanie czucia powierzchniowego, chodu, mowy, objawów oponowych,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

Miasto: Łódź

Szpital z oddziałem rehabilitacji oraz poradnia neurologiczna.

Miejska Przychodnia Batory

Miasto: Łódź

Konsultacji udzielają lekarze z I i II stopniem specjalizacji praktykujący na co dzień również w najlepszych łódzkich szpitalach.

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego

Miasto: Łódź

Świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie neurologii, finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

NZOZ " Dentimex"

Miasto: Łódź

Gabinet neurologiczny

Profimedic

Miasto: Łódź

Lekarz specjalista, neurochirurgia

ZOZ "ADAMED" Sp. z o.o.

Miasto: Łódź

Prywatne wizyty u specjalisty

ALMED Zakład Rehabilitacji Medycznej

Miasto: Łódź

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Gabinet konsultacyjny neurologiczny

Miasto: Łódź

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Przychodnia Wielospecjalistyczna

Miasto: Łódź

Poradnia neurologiczna.

Zakład Diagnostyczno-Opiekuńczy

Miasto: Łódź

Poradnia Neurologiczna