Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego

Adres: 
Łódź, 93-504 Łódź, ul. Cieszkowskiego 6
Telefon: 
42 689 11 50
Godziny otwarcia: 
poniedziałek od 8.00 do 14.15 wtorek od 10.45 do 18.00 środa od 9.00 do 15.00 czwartek od 8.00 do 15.00.
Typ: 
poradnia

Świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie neurologii, finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga kontynuacji leczenia neurologicznego, to związane z tym kolejne wizyty u lekarza specjalisty odbywają się bez ponownego skierowania. Pacjenci rejestrowani są na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. W stanach nagłego zachorowania pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. W przypadkach, gdy nie ma możliwości bieżącej realizacji świadczeń, pacjenta rejestruje się jako oczekującego na udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli wpisuje na tzw. listę oczekujących. Przyjęcia pacjentów przez lekarza odbywają w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia zdrowotne w Poradni Neurologicznej obejmują: • badanie lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznej, • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, • orzekanie o stanie zdrowia.

Najnowsze

Sen a zdolności poznawcze

Dodano 10/22/19 przez Łucja Kudła w kategorii Neuropsychologia
Sen a zdolności poznawcze
Odpowiednia długość i wysoka jakość snu ma fundamentalne znaczenie dla jakości życia. Sen jest procesem istotnym dla odnowienia zasobów energetycznych, termoregulacji, regeneracji tkanek. Kluczowy wymiar naszego funkcjonowania stanowią procesy poznawcze – to, w jaki sposób odbieramy otoczenie,...