Mazowiecki Szpital Bródnowski

Adres: 
Warszawa, ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa
Telefon: 
Infolinia w godz. 7.30-18.00: 22 326 52 26
Godziny otwarcia: 
Typ: 
szpital

Oddział Neurologiczny dysponuje pełnymi możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi w zakresie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Na Oddziale prowadzona jest nowoczesna diagnostyka i leczenie chorób układu pozapiramidowego, chorób naczyniowych mózgu, nowotworów mózgu, padaczek oraz stwardnienia rozsianego. Dostęp do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań naczyniowych, radiologicznych, scyntygrafii i przepływów mózgowych umożliwia szybką diagnostykę w w/w chorobach. Pacjenci z najcięższymi udarami mózgu leczeni są na dwóch salach Wzmożonego Nadzoru Neurologicznego. Współpraca z Oddziałem Neurochirurgicznym i Kliniką Chirurgii Naczyniowej pozwala na nowoczesne leczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego. W pracowni Elektroencefalografii wykonywane są badania diagnostyczne u chorych z napadami padaczkowymi i po urazach mózgu. W pracowni Elektromiograficznej prowadzone są badania w chorobach obwodowego układu nerwowego - zapaleniach korzeni nerwowych, zapaleniach wielonerwowych, uszkodzeniach nerwów obwodowych oraz w rzadszych chorobach takich jak: miastenia, stwardnienie zanikowe boczne.

Neuroonkologia
Operacje łagodnych i złośliwych guzów mózgu i rdzenia kręgowego w tym:

  •  guzy kąta mostowo - móżdżkowego,
  •  guzy przysadki mózgowej,
  •  guzy szyszynki,
  •  guzy układu komorowego,
  •  guzy pnia i okolicy pnia mózgowego z dostępem przez gardło.
  •  guzy półkul mózgu i guzy tylnej jamy czaszki

Operacyjne leczenie w chorobie Parkinsona.

Najnowsze

Seksualność osób chorych na schizofrenię

Dodano 07/18/19 przez Katarzyna Makarska w kategorii Neuropsychologia
Seksualność osób chorych na schizofrenię
Seksualność jest integralną składową osobowości każdego człowieka od momentu urodzenia do momentu śmierci - “stanowi kluczowy aspekt istnienia człowieka”. Nic więc dziwnego, że każda dysfunkcja dotycząca tej sfery może przysporzyć jednostce wiele cierpienia. Pomimo tego, jak istotna jest...