Placówki Neuro

Szpital - Ogólny Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miasto: Łomża

Oddział Neurologiczny istnieje w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży od 1998 roku. Oddział liczy 20 łóżek, Pododdział Udarowy – 16 łóżek .