Placówki Neuro

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Miasto: Bolesławiec

Pododdział Neurologiczny zajmie się leczeniem i diagnozowaniem: chorób układu nerwowego, chorób naczyń mózgowych, udarów, chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, chorób układu nerwowego, chorób naczyń mózgowych, choroby Huntingtona, zaburzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych,

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleławcu

Miasto: Bolesławiec

Szpital z oddziałem rehabilitacji oraz poradnia neurologiczna.